Nyheter

Jämlikheten i grundskolan dryftades vid #denbästaskolan-kampanjens workshoppar

Aktuellt Jämlikhet och delaktighet
Grundskoleforumet ordnade en serie workshoppar i anslutning till kampanjen #denbästaskolan för att samla aktörerna inom den grundläggande utbildningen att tillsammans fundera över framtiden för den jämlika grundskolan. Tillställningar ordnades på olika håll i Finland från och med våren 2018. Den sista och avslutande workshoppen hölls i Uleåborg 12.4.2019. I workshopparna deltog sammanlagt nästan 600 aktörer som vill vara med och utveckla den grundläggande utbildningen.
Peruskoulufoorumin työpajatyöskentelyä Turussa
#denbästaskolan-workshop i Lahtis

I workshopparna har man funderat över med vilka konkreta metoder och insatser man kan uppnå den gemensamma målsättningen om en jämlik grundskola. Deltagarna har representerat en bred skara aktörer som samarbetar med den grundläggande utbildningen: personer som hör till barnens och de ungas uppväxtgemenskap, elever, lärare och rektorer, utbildningsanordnare och nationella instanser. Den jämlika grundskolan har granskats ur flera perspektiv, vilket har resulterat i samförstånd och nya insikter.

– Det har funnits ett behov av att granska den grundläggande utbildningen på flera olika nivåer. Med det här har vi uppnått en samstämmighet om att man på samtliga nivåer, såväl bland de nationella aktörerna som bland utbildningsanordnarna, skolorna, eleverna och uppväxtgemenskapen ska arbeta för det gemensamma målet. På det här sättet är grundskolan jämlik också i framtiden och varje skola är fortfarande den bästa skolan, konstaterade Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen i sitt öppningsanförande i Uleåborg.

Utbildningsstyrelsen har för sin egen del bundit sig till att i all sin verksamhet främja de prioriterade målsättningar som Grundskoleforumets uppföljningsgrupp slagit fast:

  • Ledarskap och kompetensutveckling
  • Långsiktig utveckling, finansiering och stöd för LP-implementering
  • Stöd för lärande, individuella lärstigar och mer flexibel undervisning i grundskolan
  • Skolan främjar välbefinnandet.

#denbästaskolan-projekt ska främja jämlikheten

För att främja den jämlika grundskolan har man beviljat statsunderstöd åt totalt 11 omfattande utvecklingsprojekt på olika håll i Finland. Man kan följa med #denbästaskolan-projekten på vår webbplats. Även Utbildningsstyrelsens innovationscenter deltar i projektarbetet med en projektaccelerator som ska stöda och handleda projekten i att vidta innovativa utvecklingsåtgärder.

Projektacceleratorn genomförs under höstterminen 2019 och avsikten är att det traditionella projektarbetet ska ersättas av innovativ och flexibel samutveckling och en förändring av verksamhetskulturen. Projektacceleratorn genomförs i form av ömsesidigt lärande och försöksperioder som på lokal nivå. Därtill strävar man efter att finna nya former av mentornätverk.

Världens största föräldrakväll 12.11.2019

I samband med #denbästaskolan-workshoppen i Jyväskylä hösten 2018 ordnades också Världens största föräldrakväll, där 100 skolor medverkade. Många skolor följde med föräldrakvällen via nätet. Världens största föräldrakväll ordnas igen 12.11.2019.

Mer information

  • Undervisningsråd Leena Nissilä, tfn 029 533 1155, leena.nissila@oph.fi
  • Undervisningsråd Pia Kola-Torvinen, tfn 029 533 1525, pia.kola-torvinen@oph.fi
  • Undervisningsråd Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601, maj-len.engelholm@oph.fi