Uutinen

Suomalaiset opettajat ovat tyytyväisiä ammatinvalintaansa

Ajankohtaista Opettajat ja kasvattajat Tilastot
Suomalaiset opettajat perusopetuksen luokilla 7-9 ovat tyytyväisiä ammatinvalintaansa ja kokevat edelleen, että heidän ammattiaan arvostetaan yhteiskunnassa. Ero on selvä verrattuna muihin OECDn TALIS-opettajatutkimukseen osallistuneisiin maihin sekä muihin Pohjoismaihin ja Viroon. Tämä käy ilmi OECDn kansainvälisestä opettajatutkimuksesta TALIS 2018. Suomi osallistui tutkimukseen ensimmäisen kerran vuonna 2013.

Vuonna 2013 59 % suomalaisista 7-9 luokkien opettajista koki ammattinsa arvostetuksi ja vuonna 2018 58 %. Vastaavat osuudet kaikissa TALIS-maissa olivat 31 ja 32 %. Naapurimaista vähiten arvostetuksi tunsivat itsensä ruotsalaiset ja islantilaiset opettajat.

Opettajan ammatin valintaan motivoi mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten kehittymiseen

Kaikissa maissa opettajan ammatin valintaan vaikutti eniten se, että opettajana pääsee vaikuttamaan lasten ja nuorten kehittymiseen. Suomessa lähes 90 % nuorista, alle 5 vuotta opettajana toimineista, vastasi tämän olleen tärkeä syy valita opettajan ammatti.  Heitä kokeneemmista opettajista näin vastasi hieman yli 80 %. Alle 5 vuotta opettajana toimineilla myös sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevien oppilaiden tukeminen oli yksi tärkeimmistä vaikuttimista.

Infografiikka opettajien syistä valita ammattinsa

Keväällä 2018 kansainväliseen TALIS 2018-tutkimukseen osallistui kaikkiaan 48 maasta yhteensä 155 000 opettajaa ja 9000 rehtoria, jotka työskentelevät perusopetuksen luokka-asteita 7-9 vastaavassa koulutuksessa (ISCED 2).  Suomessa kyselyyn vastasi noin 2 800 opettajaa ja 150 rehtoria 148 koulusta .
Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja sitä koordinoi Opetushallitus. Tutkimuksen toinen osa julkaistaan keväällä 2020.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Kristiina Volmari, Opetushallitus, puh. 0295331276, s-posti etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Projektipäällikkö, erikoistutkija Matti Taajamo, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 040 805 4281, etunimi.sukunimi [at] jyu.fi

Apulaisprojektipäällikkö, aineistokoordinaattori Eija Puhakka, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 0400 545 105, etunimi.sukunimi [at] jyu.fi