Nyheter

De finländska lärarna nöjda med sitt yrkesval

Aktuellt Lärare och pedagogisk personal Statistik
De finländska lärarna i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen är nöjda med sitt yrkesval och upplever fortfarande att deras yrke uppskattas av samhället. Det är en tydlig skillnad i förhållande till övriga länder och även de övriga nordiska länderna och Estland. Det här framgår av OECD:s internationella lärarundersökning TALIS 2018. Finland deltog första gången i undersökningen år 2013.
Illustrationsbild,  finländska lärare är nöjda med sitt yrkesval

År 2013 upplevde 59 % av lärarna i årskurs 7–9 att deras yrke uppskattas medan andelen år 2018 var 58 %. Motsvarande siffror i de övriga länderna som deltog i undersökningen var 31 % år 2013 och 32 % år 2018. Bland grannländerna känner sig lärarna i Sverige och Island minst uppskattade.

Möjligheten att inverka på barns och ungas utveckling motiverar att välja läraryrket

I samtliga länder ansågs den främsta orsaken till att välja läraryrket vara att man som lärare har möjlighet att påverka barnens och de ungas utveckling. I Finland svarade nästan 90 % av lärarna med mindre än 5 års yrkeserfarenhet att det här var en viktig orsak till att de valde läraryrket. Samma svar gav dryga 80 % av lärarna med längre arbetserfarenhet. Bland dem som arbetat som lärare i mindre än 5 år var en viktig orsak till yrkesvalet även att man vill stöda elever med en lägre social ställning.

I TALIS-undersökningen som genomfördes våren 2018 deltog sammanlagt 155 000 lärare och 9 000 rektorer som arbetar inom utbildning som motsvarar årskurserna 7–9. Totalt 48 länder medverkade i undersökningen. I Finland besvarades enkäten av 2 800 lärare och 150 rektorer från 148 skolor.
I Finland har undersökningen genomförts av Jyväskylä universitets forskningsinstitut och samordnats av Utbildningsstyrelsen. En andra del med resultat från TALIS publiceras på våren 2020.

Ytterligare information:
Undervisningsrådet Kristiina Volmari, Utbildningsstyrelsen, tfn 0295331276, förnamn.efternamn@oph.fi

Projektchef, specialforskare Matti Taajamo, Koulutuksen tutkimuslaitos vid Jyväskylä universitet, tfn 040 805 4281, förnamn.efternamn@jyu.fi
Biträdande projektchef, koordinator Eija Puhakka, Koulutuksen tutkimuslaitos vid Jyväskylä universitet, tfn 0400 545 105, förnamn.efternamn@jyu.fi