Nyheter

Finland koordinerar Erasmus+ -projekt som ska göra europeiska lärare mer språkmedvetna

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Undervisning och handledning
Utbildnings- och kulturministeriet har gett Utbildningsstyrelsen ansvaret över projektet LISTiac och utnämnandet av dess styrgrupp. Med hjälp av projektet vill man öka lärares språkmedvetenhet och hjälpa elever att nå framgång i sina studier på mer lika villkor än tidigare.
Illustrationsbild, man och kvinna arbetar i par

LIStiac är en förkortning för Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms. Projektet inleddes i februari och utvecklar, testar och utvärderar ett reflektionsverktyg som ska hjälpa blivande och verksamma lärare samt lärarutbildare att öka språkmedvetenheten i sin egen undervisning, i sina tankar och i sina attityder.

Som huvudkoordinator för projektet fungerar fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, med Siv Björklund, professor i språkbad, och Mari Bergroth, specialforskare, i spetsen. Inom projektet arbetar fem heltidsanställda forskare från fem olika europeiska universitet. Ytterligare tre universitet hjälper till med fältundersökningar. Projektet samverkar med undervisningsministerierna i Finland, Portugal och Slovenien.

Projektets mål är att kunna erbjuda elever runt om i Europa samma möjligheter att nå framgång i sina studier. Genom utvecklingsarbetet vill man förändra enspråkigt fokuserade policyer och praktiker i skolorna. Det finns mycket forskning på området och en mängd olika verktyg för enskilda lärare, men förändringen går långsamt på olika håll i Europa.

– I en föränderlig värld blir det relevant för alla lärare att beakta elevernas och närsamhällets olika språk och kulturer i undervisningen. Därför vill vi inom projektet särskilt nå ut till de lärare som inte undervisar i språkämnen, säger Björklund.

Utbildningsstyrelsen håller i trådarna för projektets kickoff-seminarium 18.–19.3. I och med seminariet inleds det tre år långa internationella utvecklingsarbetet.

Mer information:

undervisningsråd Anu Halvari (främmande språk), +358 29 533 1277, anu.halvari [at] oph.fi
undervisningsråd Katri Kuukka (språkmedvetenhet, finska som andraspråk och litteratur), +358 29 533 1445, katri.kuukka [at] oph.fi
undervisningsråd Hannele Nevalampi (Erasmus+), +358 29 533 8566, hannele.nevalampi [at] oph.fi
Siv Björklund, professor i språkbad vid Åbo Akademi, +358 50 442 5595, siv.bjorklund [at] abo.fi