Uutinen

Suomi-koulujen opettajat kokoontuvat Opetushallituksessa

Ajankohtaista
Suomi-kouluissa toimivia opettajia ja hallintohenkilökuntaa kokoontuu Opetushallitukseen Suomi-koulupäiville 31.7.–1.8.2019. Seminaariin osallistuu 80 opettajaa 17 maasta eri puolilta maailmaa.
Kuvituskuva: pojat lyövät nyrkit yhteen yhteistyön merkiksi

Suomi-koulut ovat kielikouluja tai -kerhoja, joissa annetaan opetusta suomea äidinkielenään tai toisena tai vieraana kielenä puhuville lapsille. Suomi-koulujen opetus keskittyy tukemaan lapsen suomen kielen ja kulttuurin oppimista ja hankitun kielitaidon säilyttämistä.

Suomi-koulupäivät järjestetään Opetushallituksessa vuosittain heinä-elokuun vaihteessa. Tapahtuma tarjoaa näissä kielikouluissa ja -kerhoissa työskenteleville mahdollisuuden päivittää tietojaan suomen kielestä ja kulttuurista sekä kielikasvatuksesta ja muusta kieliin liittyvästä pedagogiikasta. Samalla osallistujat saavat tilaisuuden verkostoitua keskenään sekä toiminnan kehittämisestä vastaavien avaintoimijoiden kanssa. Opetushallitukselle Suomi-koulutapaaminen tuo tuulahduksia koulumaailman liepeiltä kaikilta mantereilta.

Suomi-koulut ovat toimineet maailmalla jo yli 60 vuotta kasvaen verkostona hiljalleen. Niiden yhteenlaskettu oppilasmäärä on noin 4400. Kouluja on yli 130, ja niitä on kaikilla mantereilla. 
Suomessa Suomi-koulujen toimintaa tukevat yhteistyössä Suomi-koulujen tuki ry, Suomi-Seura ry ja Opetushallitus.

– Suomi-koulut edustavat huomattavaa suomalaista sivistyspyrkimystä maailmalla. Vaikka ne eivät ole osa virallista koulujärjestelmää, niiden toiminta on tullut vuosien mittaan yhä tavoitteellisemmaksi. Näin on tapahtunut erityisesti vuoden 2015 jälkeen, jolloin Opetushallituksen johdolla valmisteltu Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus tuli voimaan, toteaa johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta. 

Ohjelmassa Minna Canthia sekä lukemisen pedagogiikkaa

Tänä vuonna opintopäivien kulttuuriteemana on Minna Canthin elämä ja tuotanto, Canthin syntymän 175-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Pedagogisissa teemoissa painottuu lukemaan kannustaminen, lukemisen opettaminen ja lukemalla oppiminen.

– Koska Suomi-kouluissa opetetaan hyvin erilaisilla taustatiedoilla, kaksipäiväisen tapahtuman ohjelma rakennetaan niin, että siinä on paljon suoraan opetukseen soveltuvaa ainesta. Kulttuurinen anti liittyy aina johonkin tärkeään teemavuoteen ja tarjoaa loistavaa yleissivistystä kaikille päivien osanottajille, sanoo opetusneuvos Paula Mattila, Suomi-koulujen yhdyshenkilö Opetushallituksessa.

Lisätietoja:

Opintopäivien käytännön järjestelyistä ja haastattelupyynnöt:
Suomi-koulukoordinaattori Maarit Hyvärinen 
maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi, puh. 09 684 1210

Suomi-koulujen toiminnasta: puheenjohtaja Veera Toivonen, Suomi-koulujen tuki ry,
puheenjohtaja.suomikoulut@gmail.com, puh. 050-4629199

Opetushallitus:  opetusneuvos Paula Mattila, paula.mattila@oph.fi, puh. 0295 3311 44