Nyheter

Lärare från Suomi-skolorna möts hos Utbildningsstyrelsen

Aktuellt
Lärare och förvaltningspersonal från Suomi-skolorna samlas för Suomi-skoldagarna hos Utbildningsstyrelsen 31.7–1.8.2019. I seminariet deltar 80 lärare från 17 skolor runt om i världen. 
Kuvituskuva: pojat lyövät nyrkit yhteen yhteistyön merkiksi

Suomi-skolorna är språkskolor eller -klubbar som ger undervisning till barn som pratar finska som modersmål, andraspråk eller främmande språk. Undervisningen vid Suomi-skolorna fokuserar på att hjälpa eleverna att lära sig om finska språket och kulturen samt att upprätthålla de språkkunskaper som de har.

Suomi-skoldagarna ordnas årligen i skiftet av juli–augusti vid Utbildningsstyrelsen. Evenemanget erbjuder personal som arbetar i dessa språkskolor och -klubbar möjlighet att uppdatera sina kunskaper om finska språket och kulturen, om språkfostran och om annan pedagogik som anknyter till språk. Samtidigt får deltagarna möjlighet att nätverka med varandra och med personer som har en central position när det gäller att utveckla verksamheten. 

Utbildningsstyrelsen får i sin tur veta om det senaste som sker kring Suomi-skolorna runt om i världen.

Suomi-skolorna har verkat ute i världen i över 60 års tid, och nätverket fortsätter att växa. Skolorna har sammanlagt cirka 4 400 elever. Antalet skolor är 130, och det finns av dem på alla kontinenter. 

I Finland samarbetar Suomi-koulujen tuki ry, Suomi-Seura ry och Utbildningsstyrelsen för att stödja Suomi-skolornas verksamhet.

– Suomi-skolorna representerar en viktig finsk satsning på bildning ute i världen. Även om de inte är en del av det officiella skolsystemet har deras verksamhet blivit alltmer målinriktad under åren. Det har varit fallet i synnerhet efter 2015, då rekommendationen om läroplanen för Suomi-skolorna, som beretts under Utbildningsstyrelsens ledning, trädde i kraft, konstaterar direktör Jorma Kauppinen vid Utbildningsstyrelsen. 

På programmet står Minna Canth och läsningspedagogik

I år är studiedagarnas kulturella tema Minna Canths liv och produktion, med anledning av 175-årsjubileet av Minna Canths födelse. Bland de pedagogiska temana betonas uppmuntran till läsning, undervisning i läsning och lärande genom läsning.

– Eftersom lärarna som undervisar i Suomi-skolorna har mycket varierande bakgrundskunskaper, utformas det två dagar långa evenemangets program på så sätt att det innehåller mycket material som kan användas för undervisning som sådant. Det kulturella innehållet anknyter alltid till ett viktigt temaår och ger alla som deltar i dagarna ett utmärkt tillskott till deras allmänbildning, säger undervisningsrådet Paula Mattila, som är Suomi-skolornas kontaktperson vid Utbildningsstyrelsen.

Mer information:
Om de praktiska arrangemangen och intervjuförfrågningar i anslutning till studiedagarna:
Suomi-skolkoordinator Maarit Hyvärinen 
maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi, tfn 09 684 1210

Om Suomi-skolornas verksamhet: ordförande Veera Toivonen, Suomi-koulujen tuki ry,
puheenjohtaja.suomikoulut@gmail.com, tfn 050-4629199

Utbildningsstyrelsen: Utbildningsrådet Paula Mattila: paula.mattila@oph.fi, tfn 0295 3311 44