Uutinen

Varda tulee, olethan valmis?

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Tilastot
Varhaiskasvatuksen tietovarantoon Vardaan kerätään koko maata koskevat tiedot varhaiskasvatuksen toimijoista, toimipaikoista ja työntekijöistä sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan. Tietojen tallentaminen kuuluu varhaiskasvatustoimijoille. Kunnat ja kuntayhtymät ovat aloittaneet oman urakkansa kuluvana vuonna. Vuoden 2020 alusta vuorossa ovat yksityiset palvelutuottajat.
Kuvituskuva lapsista jotka taputtavat

Varhaiskasvatuksen palveluja tuottavat yksityiset perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäiväkodit ja päiväkodit, joilla on varhaiskasvatustoimintaa varten Y-tunnus ja jotka ovat tehneet kunnalle ilmoituksen palvelujen tuottamisesta. Tällaisia toimijoita on reippaat pari tuhatta eri puolilla Suomea. 

Tietoja tallennetaan kahdessa vaiheessa: varhaiskasvatustoimijaa ja lapsia koskevat tiedot 1.1.2020 alkaen sekä huoltajia ja työntekijöitä koskevat tiedot 1.9.2020 alkaen. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen sisältö olisi Vardassa kattavasti ja valtakunnallisesti vuodesta 2021 lähtien.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa, joka tuli voimaan 1.9.2018. Vardaa ylläpitää Opetushallitus. Vardasta saadaan yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa, jota hyödynnetään varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Sitä tarvitaan myös viranomaisten lakiperäisessä toiminnassa: esimerkiksi Kela hyödyntää Vardan tietoja lastenhoidon tukia käsitellessään. Tietoa käytetään myös tutkimustyössä ja niistä tehdään tilastoja. Ennen Vardaa tieto on ollut hajallaan eri toimijoiden omissa järjestelmissä ja sen laatu on vaihdellut. 

Tietojen tallentaminen alkaa tammikuussa

Tietojen tallentaminen Vardaan alkaa rekisteröitymisellä Opetushallituksen organisaatiopalveluun.  Yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa tai päiväkodissa rekisteröitymisen tekee henkilö, jolla on oikeus asioida organisaation puolesta. Yksityinen perhepäivähoitaja rekisteröityy itse. Rekisteröityjä tarvitsee suomalaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin, joilla voi tunnistautua vahvasti. 

Rekisteröitymisvaiheessa nimetään Vardan pääkäyttäjä, joka vastaa palveluntuottajan käyttöoikeuksista Vardassa. Rekisteröitymisen hyväksyy kunta. Hyväksymisen jälkeen pääkäyttäjä saa sähköpostiinsa linkin käyttäjätunnusten luomista varten. 

Ensimmäiseksi Vardaan tallennetaan varhaiskasvatustoimijaa ja lapsia koskevat tiedot. Tallentaminen tehdään joko käyttöliittymän kautta tai järjestelmien välisten automaattisten tiedonsiirtojen avulla. Tallentamisen voi aloittaa heti vuoden alusta ja valmista pitää olla 30.4. mennessä. Tämän jälkeen tietoja päivitetään Opetushallituksen ohjeiden mukaan. 

─ Kentällä ollaan huolissaan urakan suuruudesta ja mutkikkuudesta, sanoo Opetushallituksessa Varda-asioista vastaava projektipäällikkö Kukka-Maaria Berg. ─ Ensimmäisellä kerralla tietojen tallentaminen Vardaan on työläämpää: täytyy muun muassa huolehtia siitä, että vaadittava tieto löytyy organisaatiosta. Tallennettavia tietoja voi olla myös määrällisesti paljon, jos varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on suuri. Jatkossa päivittäminen on helpompaa, mikäli esimerkiksi lasten varhaiskasvatustiedoissa tai työntekijöiden tiedoissa ei tapahdu muutoksia. 

Muista kertoa henkilötietojen tallentamisesta!

Henkilötietojen tallentamisesta Vardaan täytyy kertoa asianomaisille: huoltajille sekä lapsia koskevista että heitä itseään koskevista tiedoista ja työntekijöille heitä koskevista tiedoista. Opetushallitus on julkaissut materiaalia, jonka pohjalta tiedottaminen tehdään. 

Huoltajia ja työntekijöitä koskevien tietojen tallentaminen alkaa 1.9.2020. Kunnat ja kuntayhtymät alkavat tallentaa työntekijöiden tietoja samaan aikaan yksityisten palveluntuottajien kanssa.
Tässä vaiheessa Vardaan viedään tiedot päiväkotien johtajista, kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevista työntekijöistä sekä lapsi- ja ryhmäkohtaisista avustajista, jotka ovat vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa. Tietoa kerätään paitsi henkilön työtehtävistä ja työsuhteesta myös koulutuksesta eli kelpoisuuden tuovasta tutkinnosta ja täydennyskoulutuksista. Tilapäisistä työtekijöistä tallennetaan vain summatasoisia tietoja.
 

Tutustu webinaarimateriaaleihin!

  • 3. ja 4.12.2019: Webinaari varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan käyttöönotosta yksityisille varhaiskasvatustoimijoille
  • 12. ja 13.12.2019: Webinaari palvelusetelillä ja ostopalveluna toteutetun varhaiskasvatuksen tallentamisesta Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan
  • 9. ja 15.1.2020: Varda-webinaari käyttöliittymäkäytöstä yksityisille varhaiskasvatustoimijoille

Kaikki webinaarimateriaalit