Uutinen

Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset syksyllä 2019 – haku aukeaa 2.10.2019

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionavustukset on koottu syksyn 2019 osalta yhteiseksi hakukokonaisuudeksi kevään yhteishaun tavoin. Haettavissa on rahoitusta muun muassa lukiouudistuksen toimeenpanoon lukiossa sekä perusopetuksen tutoropettajatoimintaan.

Kuvituskuva, poika kirjoittaa

Opetushallituksen valtionavustustoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten linjausten toimeenpanoa, opetuksen ja koulutuksen kehittämistä sekä tasa-arvoisuuden toteutumista koulutuksessa. Toiminnalla pyritään pysyviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Valtionavustuksiin tarkoitetut määrärahat osoitetaan vuosittain valtion talousarviossa.

– Valtionavustukset toimivat tärkeänä ohjaustyökaluna koulutuksen kehittämisessä. Tavoitteenamme on, että valtionavustustoiminta kytketään nykyistä tiiviimmin osaksi muita kansallisen koulutuksen ohjausvälineitä, kuten opetussuunnitelmia, koulutuksia ja verkostotyötä, linjaa pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Haku tapahtuu tuttuun tapaan sähköisesti

Opetushallitus asettaa jaettavaksi valtionavustukset seuraaviin kehittämiskohteisiin:

  • lukiouudistuksen toimeenpanon tukeminen, noin 3 miljoonaa euroa
  • perusopetuksen tutoropettajien toiminta, osaamisen kehittäminen ja alueellisen tutoropettajatoiminnan laajentaminen uusille alueille, noin 6 miljoonaa euroa
  • perusopetuksen #paraskoulu 2.0, noin 2 miljoonaa euroa
  • kielten opetuksen ja osaamisen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa, noin 550 000 euroa

– Tämän syksyn hauista suurin osa on sellaisia, että ne ovat jo entuudestaan tuttuja hakijoille. Lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen jaetaan noin 3 miljoonaa euroa niille koulutuksen järjestäjille, jotka eivät saaneet avustusta vastaavassa haussa keväällä 2019. Tutoropettajatoiminnan avustuksilla on tarkoitus vakiinnuttaa vuonna 2016 alkanutta tutoropettajatoimintaa ja tukea alueellisten tutoropettajaverkostojen syntymistä uusille alueille, kertoo erityisasiantuntija Matti Ranta.

– #paraskoulu 2.0 -avustuksella tuetaan puolestaan perusopetuksen opetussuunnitelman toimeenpanoa ja johtamista sekä perusopetuksen viestintäyhteistyötä. Kielten opetuksen avustus suunnataan pedagogisen osaamisen kehittämiseen, kielisuihkutoiminnan järjestämiseen ja tukimateriaalien julkaisemiseen.

Valtionavustusten hakuaika on 2.10.–6.11.2019. Opetushallitus toteuttaa haun sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta. Kutakin valtionavustusta haetaan omalla hakemuksella ja hakukohtaisen hakutiedotteen mukaisesti.

Avustuksia voivat hakea opetuksen ja koulutuksen järjestäjät. #paraskoulu 2.0 -avustuksessa hakukelpoisia ovat myös oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Hakutiedotteet julkaistaan keskiviikkona 2.10.2019 Opetushallituksen verkkosivuilla.

Valtionavustustoimintaa kehitetään

Jatkossa Opetushallitus panostaa valtionavustustoiminnan kehittämiseen asiakaslähtöisesti.

Opetushallituksen keväällä tekemän asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella avustusten hakijoiden ja saajien suurimmat tarpeet kohdistuvat valtionavustustoiminnan ennakoitavuuden ja pitkäjänteisyyden parantamiseen sekä eri avustuserien sirpaleisuuden vähentämiseen. Lisäksi hakijat toivovat valtionavustusprosessin olevan nykyistä johdonmukaisempi, läpinäkyvämpi ja tasa-arvoisempi.

Lisätiedot (sähköpostit etunimi.sukunimi@oph.fi):

  • Johtaja Anni Miettunen, +358 29 533 1612
  • Erityisasiantuntija Matti Ranta, +358 29 533 1537 (valtionavustustoiminnan kehittäminen ja tutoropettajatoiminta)
  • Opetusneuvos Kimmo Koskinen, +358 29 533 1107 (lukiouudistuksen toimeenpano)
  • Opetusneuvos Annamari Kajasto, +358 29 533 1596 (kielten opetuksen ja osaamisen kehittäminen)
  • Opetusneuvos Leena Nissilä, +358 29 533 1155 (#paraskoulu 2.0)