Nyheter

Statsunderstöd för allmänbildande utbildning hösten 2019 – ansökan öppnar den 2 oktober 2019

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Statsunderstöden för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning utlyses hösten 2019 som en gemensam ansökningshelhet, på samma sätt som på våren. Finansiering kan sökas bland annat för verkställandet av gymnasiereformen i gymnasierna samt för tutorlärarverksamheten inom den grundläggande utbildningen.
Kuvituskuva, poika kirjoittaa

Syftet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stödja verkställandet av utbildningspolitiska riktlinjer, utvecklingen av undervisning och utbildning samt genomförandet av jämlikheten i utbildningen. Målet är att uppnå bestående förändringar som berör verksamheten och strukturen inom utbildningen. I statsbudgeten reserveras årligen anslag för statsunderstöden.

– Statsunderstöden är ett viktigt redskap för att styra utvecklingen av utbildningen. Vårt mål är att statsunderstödsverksamheten allt bättre ska kopplas till övriga redskap på nationell nivå, såsom läroplansgrunder, utbildningar och nätverksarbete, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Ansökan lämnas in elektroniskt såsom tidigare

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för följande utvecklingsobjekt:

  • stöd för att verkställa gymnasiereformen, cirka 3 miljoner euro
  • tutorlärarverksamheten inom den grundläggande utbildningen, kompetensutveckling och spridning av den regionala tutorlärarverksamheten till nya områden, cirka 6 miljoner euro
  • kampanjen #denbästaskolan 2.0 inom den grundläggande utbildningen, cirka 2 miljoner euro
  • utvecklingen av språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, cirka 550 000 euro

– Största delen av höstens ansökningar är sådana som de sökande känner till sedan tidigare. För att verkställa gymnasiereformen beviljas cirka tre miljoner euro som kan sökas av de utbildningsanordnare som inte deltog i motsvarande ansökningsomgång våren 2019. Med understöden för tutorlärarverksamheten vill vi etablera verksamheten som inleddes 2016 och stödja uppkomsten av regionala tutorlärarnätverk på nya områden, berättar specialsakkunnig Matti Ranta.

– Syftet med understödet för kampanjen #denbästaskolan 2.0 är att stödja implementeringen av läroplansgrunderna och samarbetet kring kommunikationen i den grundläggande utbildningen. Understödet för språkundervisningen är avsett för att utveckla lärarnas pedagogiska kompetens, ordna språkduschverksamhet och producera stödmaterial.

Ansökningstiden för statsunderstöden pågår 2.10–6.11.2019. Ansökningarna ska lämnas in via Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem. Den sökande ska för varje statsunderstöd lämna in en egen, separat ansökan som följer ansökningsmeddelandet för understödet i fråga.

Statsunderstöden kan sökas av utbildningsanordnarna. Understödet för #denbästaskolan 2.0 kan även sökas av sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer.

Ansökningsmeddelandena publiceras onsdagen den 2 oktober 2019 på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Statsunderstödsverksamheten utvecklas

Utbildningsstyrelsen satsar på att utveckla statsunderstödsverksamheten utgående från kunderna.

Enligt en enkät som Utbildningsstyrelsen genomförde gjorde på våren 2019 är de främsta önskemålen bland dem som söker och erhåller statsunderstöd att understödsverksamhet vore mer förutsägbar och långsiktig samt att de olika understöden skulle vara mindre splittrade. De sökande önskar också att statsunderstödsprocessen skulle vara mer konsekvent, transparent och jämlik.
 

Ytterligare information

  • Direktör Anni Miettunen, +358 29 533 1612
  • Specialsakkunnig Matti Ranta, +358 29 533 1537 (utveckling av statsunderstödsverksamheten)
  • Undervisningsrådet Pamela Granskog, +358 29 533 1688 (verkställande av gymnasiereformen)
  • Undervisningsrådet Susanna Björkell + 358 29 533 1355 (tutorlärarverksamheten)
  • Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, +358 29 533 1601 (#denbästaskolan 2.0)
  • Undervisningsrådet Yvonne Nummela, +358 29 533 1523 (utveckling av språkundervisningen och kunnandet)