Uutinen

Ensimmäiset kansanopistojen opetussuunnitelman perusteet kommentoitavaksi

Ajankohtaista Vapaa sivistystyö Oppivelvollisuuden laajentaminen Opetussuunnitelma
Opetushallitus julkaisee luonnoksen kansanopistoissa oppivelvollisille tarjottavan vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista verkkosivuillaan 7.9.2020. Perusteluonnosta voi kommentoida 25.9.2020 saakka.
Ryhmä ammatillisen koulutuksen opiskelijoita työskentelee korkean pöydän ääressä

Opetushallitus valmistelee opetussuunnitelman perusteita osana hallituksen esittämää oppivelvollisuuden laajentamista. Nyt valmistellut perusteet tulevat voimaan, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen. Hallituksen esityksen mukaan kansanopistojen tarjoamat opinnot olisivat yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta, jos nuori ei jatka perusopetuksen jälkeen suoraan lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Kansanopistokoulutukselle ei ole tällä hetkellä olemassa kansallisia opetussuunnitelman perusteita. Nyt luonnostellut perusteet koskevat niitä opintotukeen oikeuttavia kansanopistojen pitkiä linjoja, joilla opiskelevat oppivelvollisuusikäiset eli alle 18-vuotiaat opiskelijat. Perusteita voidaan hyödyntää myös muille tarjottavissa pitkien linjojen opinnoissa.

Opetushallitus määrittelee opetusta koskevat tavoitteet, keskeiset sisältöalueet sekä arvioinnin linjaukset opetussuunnitelman perusteissa. Perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä vapaan sivistystyön asiantuntijoiden ja oppilaitosten sekä niitä edustavien kanssa.

Jotta opetussuunnitelman perusteet palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen arkea, toivotaan mahdollisimman monen osallistuvan kommentointiin. Verkkokommentointi on kaikille avoin ja vastauksia toivotaan koulutuksen ylläpitäjiltä, oppilaitosten opetus- ja muu henkilöstöltä, opiskelijoilta, heidän huoltajiltaan sekä kaikilta kansanopistoissa annettavasta koulutuksesta kiinnostuneilta henkilöiltä.

Linjaukset viimeistellään palautteen pohjalta syksyn aikana ja perusteet julkaistaan vuodenvaihteessa, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen oppivelvollisuuden laajentamisesta suunnitellussa aikataulussa. Paikalliset opetussuunnitelmat on tarkoitus laatia kevään 2021 aikana, ja perusteet tulisivat voimaan uuden koulutuksen käynnistyessä 1.8.2021.

Osana oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelua Opetushallituksessa valmistellaan uusia opetussuunnitelman perusteita myös tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Nämä luonnokset julkaistaan kommentoitavaksi ensi vuoden alussa.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Leena Nissilä 029 533 1155, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen 029 533 1782, etunimi.sukunimi [at] oph.fi