Nyheter

De första grunderna för läroplanen för folkhögskolorna kan kommenteras

Aktuellt Fritt bildningsarbete Utvidgandet av läroplikten Läroplan
Utbildningsstyrelsen publicerar ett utkast till grunderna för läroplanen för utbildning som riktar sig till läropliktiga och som folkhögskolorna erbjuder inom det fria bildningsarbetet. Utkastet kan kommenteras 7.9-25.9.2020. 
En grupp studerande inom yrkesutbildning sitter och studerar vid ett högt bord.

Utbildningsstyrelsen utarbetar grunderna för läroplanen som en del av regeringens förslag till utvidgningen av läroplikten. Grunderna som nu har utarbetats träder i kraft om riksdagen godkänner regeringens proposition. Enligt regeringens proposition skulle studier som folkhögskolorna erbjuder vara ett sätt att fullgöra läroplikten, om den unga inte fortsätter direkt till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning efter den grundläggande utbildningen.

För utbildning vid folkhögskolorna finns för närvarande inga nationella läroplansgrunder. Utkastet till grunderna som nu har utarbetats berör sådana långa linjer vid folkhögskolorna som berättigar till studiebidrag och som riktar sig till läropliktiga, alltså studerande som är under 18 år. Grunderna kan också användas i studier vid långa linjer som erbjuds andra studerande.

Utbildningsstyrelsen fastställer undervisningens mål och centrala innehåll samt riktlinjerna för bedömningen i grunderna för läroplanen. Utkastet till grunderna har utarbetats i samarbete med de sakkunniga inom fritt bildningsarbete samt med läroanstalterna och deras företrädare.

För att grunderna för läroplanen ska betjäna så bra som möjligt i det lokala läroplansarbetet och i undervisningen hoppas vi att så många som möjligt ger kommentarer om utkastet. Webbkommenteringen är öppen för alla och vi hoppas få svar av huvudmännen för utbildningen, undervisningspersonal och övrig personal vid läroanstalterna, studerande, vårdnadshavare samt alla andra som är intresserade av utbildning som ordnas vid folkhögskolorna.

Riktlinjerna färdigställs under hösten på basis av responsen och grunderna publiceras vid årsskiftet om riksdagen godkänner regeringens proposition om utvidgningen av läroplikten enligt den planerade tidtabellen. Målet är att de lokala läroplanerna ska göras upp under våren 2021 och grunderna skulle träda i kraft då utbildningen inleds 1.8.2021. 
Som en del av arbetet med utvidgningen av läroplikten utarbetar Utbildningsstyrelsen också nya grunder för läroplanen för utbildning som handleder för examensutbildning. De här utkasten publiceras för kommentarer i början av nästa år.

Ytterligare information:

Enhetschef Leena Nissilä 029 533 1155, fornamn.efternamn [at] oph.fi
Undervisningsrådet Marja Anitta Pehkonen 029 533 1782, fornamn.efternamn [at] oph.fi 
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, 029 533 1072, fornamn.efternamn [at] oph.fi