Uutinen

Erasmus+ -ohjelman koronatuki kehittämishankkeille kiinnosti suomalaisia

Ajankohtaista Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Koronavirus
Suomalaiset organisaatiot ovat hakeneet innokkaasti EU-rahoitusta koronakriisistä toipumista tukeville toimenpiteille, joita suunnitellaan yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Kyseessä oli Erasmus+ -ohjelman strategisten kumppanuushankkeiden ylimääräinen hakukierros, jossa suomalaisille oli jaossa kaikkiaan 3,4 miljoonaa euroa. Päätöksiä rahoituksesta on luvassa vuodenvaihteessa.
Covid19-teksti kolikkopinon päällä.

Strategiset kumppanuushankkeet ovat osa EU:n Erasmus+ -ohjelman avaintoimea, joka rahoittaa innovointia sekä hyvien käytäntöjen ja osaamisen vaihtoa tukevaa yhteistyötä eurooppalaisten kumppaneiden kesken. Hankkeissa on myös voitu kehittää esimerkiksi opetusmateriaaleja, koulutuskokonaisuuksia tai vaikkapa nuorisotyötä kehittäviä metodeja.

Syksyn ylimääräisen hakukierroksen painopisteinä olivat digiajan innovatiiviset käytännöt sekä osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla. Hakuaika päättyi 29.10, mihin mennessä hakemuksia jätettiin 102 kappaletta. Kaikkiaan rahoitusta oli suomalaisille hakijoille jaossa noin 3,4 miljoonaa euroa ja strateginen kumppanuushanke voi saada enimmillään 300 000 euroa kahden vuoden ajalle. Hankkeiden kestosta riippuen rahoitusta on siis luvassa 10–15 suomalaisvetoiselle hankkeelle. 

Koko Euroopan tasolla Erasmus+ -ohjelman koronatukea jaetaan 200 miljoonaa euroa. Rahoitettavista hankkeista päätetään kansallisesti. Suomen osalta rahoituspäätökset tehdään Erasmus+ -ohjelman kansallisessa toimistossa Opetushallituksessa joulu-tammikuussa ja ne perustuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden arviointeihin. Hyväksyttyjen hankkeiden toimintakausi käynnistyy 1.3.ꟷ30.6.2021 välisenä aikana.

Korona-tukea jaossa kaikille koulutusasteille ja nuorisoalalle

Digiajan innovatiiviset käytännöt -painopiste koskee yleissivistävän, ammatillisen sekä korkea-asteen koulutuksen strategisia kumppanuushankkeita, joissa edistetään valmiutta digitaaliseen koulutukseen ja tuetaan opettajien digitaalisen osaamisen kehittämistä. Hakemuksia saatiin yhteensä 75. Näistä 44 koski korkeakoulutusta, 24 ammatillista koulutusta ja 7 yleissivistävää koulutusta. 

Osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla -painopisteessä rahoitetaan hankkeita, jotka edesauttavat työpaikkojen luomista, kestävää kehitystä ja sosiaalista osallisuutta taiteiden avulla. Rahoitus oli tarjolla yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen sekä nuorisoalan hankkeille. Hakemuksia tuli 27, joista 10 nuorisoalalta, 9 aikuiskoulutuksesta ja 8 yleissivistävästä koulutuksesta.

Erasmus+ -ohjelman korona-tuki sai myös uudet hakijat liikkeelle

Koronaepidemian vaikutusten tasoittamista on tuettu myös kansallisella rahoituksella. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on jaettu tähän tarkoitukseen valtionavustuksia varhaiskasvatukseen, yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen, korkea-asteen koulutukseen sekä kulttuurialan yhteisöille. Nyt jaossa on ensimmäinen Erasmus+ -ohjelman korona-tuki. 

– Suuri hakemusten määrä kertoo siitä, että suomalaisilla organisaatioilla on halua ja valmiuksia minimoida koronan vaikutuksia myös kansainvälisen yhteistyön avulla, sanoo vastaava asiantuntija Hannele Nevalampi Opetushallituksesta. – Erityisesti tarvetta näyttää olevan digitaaliseen oppimiseen liittyvien teemojen kehittämiselle, mutta myös luovien alojen toipumista tukevan osaamisen ja osallisuuden kehittäminen kiinnosti hakijoita. Kansainvälinen yhteistyö koetaan tärkeäksi koronaepidemiasta huolimatta. Ilahduttavaa on myös se, että hakijoissa oli paljon uusia toimijoita, jotka eivät ole aikaisemmin hakeneet rahoitusta strategiselle kumppanuushankkeelle.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jolla tuetaan monenlaisia ulkomaanjaksoja, eurooppalaista ja globaalia yhteistyötä sekä vuoropuhelua eri tahojen välillä. Kuluva ohjelmakausi kattaa vuodet 2014–2020. Vuonna 2021 alkaa uusi seitsemänvuotinen Erasmus+ -ohjelmakausi, joka on entistä osallistavampi, vihreämpi ja digitaalisempi.

Lisätietoja

  • Vastaava asiantuntija Hannele Nevalampi, ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalvelut, puh. 029 5 338 566, hannele.nevalampi[at]oph.fi