Uutinen

Hyvä ja turvallinen koulupäivä auttaa lapsia ja nuoria suhtautumaan myönteisesti tulevaisuuteen

Ajankohtaista Perusopetus Hyvinvointi Opettajat ja kasvattajat
Maailman suurimmassa vanhempainillassa keskusteltiin hyvän koulupäivän tekijöistä, kaverisuhteiden merkityksestä ja siitä, mitkä asiat vahvistavat lasten ja nuorten tulevaisuususkoa. Kaikkiaan reilut 3 000 koululaisten vanhempaa kokoontui seuraamaan illan lähetystä ja osallistumaan keskusteluun.
Koululaisia

Hyvä koulupäivä muodostuu yhteenkuuluvuudesta ja onnistuneesta vuorovaikutuksesta kouluyhteisössä. Keskustelussa Ylen uutisluokkalaiset Hedie Gharbalgir ja Daniel Wesslin muistuttivat, että koulussa jokaisen on tärkeää säilyttää positiivinen asenne muuttuvista tilanteista huolimatta. ”Aikuiset voisi puhua muustakin kuin koronasta”, oli nuorten viesti.

Pandemialla on myös ollut vaikutusta koulun yhteisöllisyyteen: nuoret kertoivat, että koronan vuoksi esimerkiksi yhteisöllisyys on koulussa vähentynyt, kun koulun perinteisiä yhteisiä tilaisuuksia ei ole voitu järjestää, mutta toisaalta yhteisöllisyyttä on voinut vahvistaa verkon välityksellä.

Tunteilla on vaikutusta oppimiseen

Kouluyhteisöllä ja kaverisuhteilla on monella tapaa suuri merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäksi oppimiselle. Tutkija SiIja Martikainen, kertoi aivotutkimuksesta tehtyjä havaintoja siitä, että tunteiden ja oppimisen välillä on yhteys. On esimerkiksi huomattu, että läheiseksi koettujen opettajien oppituntien sisällöistä muistetaan enemmän ja yhteys, ”aivosynkka”, oppilaiden välillä lisää uteliaisuutta ja keskittymistä.

Kaveritaitojen kehittämistä voi Martikaisen mukaan tukea sekä koulussa että kotona monin tavoin. Esimerkiksi empatiaa voi vahvistaa tunteista ja ajatuksista keskustelemalla sekä ihan tavallisia asioita tekemällä, kuten lukemalla, näyttelemällä ja yhdessä soittamalla.

Mitkä asiat vahvistavat lasten ja nuorten tulevaisuususkoa?

Tulevaisuusasiantuntija Otto Tähkäpää ja johtava psykologi, psykoterapeutti Tuija Turunen puhuivat siitä, miten aikuiset voivat tukea lasten ja nuorten tulevaisuusoptimismia.

Turunen sanoi, että on äärimmäisen tärkeää huomioida se, miten aikuiset suhtautuvat koronaan ja miten vaikeita asioita tuodaan esiin. Aikuisen tehtävä on suojata lasta esimerkiksi liialliselta koronauutisoinnilta ja antaa selviytymisen keinoja. Samalla on muistettava huolehtia, että lasten ja nuorten pitää tehdä kivoja asioita, haaveilla ja ajatella myönteistä tulevaisuuta.

Otto Tähkäpää sanoi, että tulevaisuususko rakentuu hyvän nykyhetken päälle – se että pidetään huoli, että lapset ja nuoret voi hyvin tällä hetkellä ja heillä on turvallinen olo, ja rakennetaan sen päälle tulevaisuutta.

–Vanhempien on tärkeää pysähtyä miettimään, miten tulevaisuudesta voisi keskustella lasten kanssa siten, että avataan näkymiä tulevaisuuteen ja katsotaan mikä siellä voisi olla hienoa ja toivottavaa, Tähkäpää kannusti vanhempia.

Tämän ohella koulun tehtävä on ennakoida koronan vuoksi muuttuvia tilanteita ja luoda turvallisuutta koulupäiviin.

Julkisuudessa kerrottava myös myönteisiä asioita koulusta

Vanhempainillan ennakkokyselyn perusteella hyvän koulupäivän tekee kavereiden ja turvallisten aikuisten ohella se, että lapsi saa tukea oppimiseensa. 

Samaa viestiä kertoi myös Kuuleeko koulu! -podcastin toimittaja Anu Heikkinen, joka on kerännyt podcastia varten palautetta siitä, mistä kouluun liittyvistä asioista pitää puhua enemmän. Hän kertoi, että vastauksissa nousi esiin koulujen resurssit ja huoli jaksamisesta sekä isoina teemoina kiusaaminen ja inkluusio. Näiden lisäksi sekä vanhemmat että opettajat toivovat, että myönteisiä asioista koulusta nostettaisiin julkisuudessa enemmän esiin.

– Otan tästä koppia. Median tehtävänä on nostaa epäkohtia, mutta median tehtävä on myös kertoa niistä onnistumisista, ja olla rakentamassa siltaa asioiden ja ihmisten välillä. Kuuleeko koulu! -podcastissa pyrimme rehtori Pia Rauhan kanssa rakentamaan siltaa vanhempien ja koulun välille ja lisäämään ymmärrystä kouluun liittyvissä asioista, Heikkinen lupaa.

Hyvää koulupäivää!

Illan keskustelu osoitti, että hyvä koulupäivä on monen tekijän summa kaverisuhteista vanhempien vastuuseen ja sen, että kaikki aikuiset voivat osaltaan olla tukena.

Loppupuheenvuorossaan Olli-Pekka Heinonen kiteytti, että hyvä koulupäivä syntyy eri rooleissa olevien aikuisten vuorovaikutuksessa. Keskeistä on hyvä vuorovaikutus kodin ja koulun välillä sekä se että vanhemmat ovat kiinnostuneita lasten koulunkäynnistä.

–Luodaan turvaa ja toivoa meidän lapsillemme, jotta voimme joka aamu hyvin mielin toivottaa heille hyvää koulupäivää!, Heinonen sanoi.