Nyheter

Grunderna för folkhögskolornas läroplan skickas på remiss

Aktuellt Fritt bildningsarbete Utvidgandet av läroplikten
Utkastet till grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga kan kommenteras i tjänsten utlåtande.fi fram till 6.11.2020.
Näkymä oppilaitoksen kirjastoon ja taustalla opiskelijaryhmä työskentelemässä

Utbildningsstyrelsen publicerade utkastet till grunderna för läroplanen för utbildning som riktar sig till läropliktiga på sin webbplats 7.9.2020. Grunderna har bearbetats utifrån kommentarerna som lämnades in och nu har utkastet skickats på remiss. Utlåtanden om utkastet kan ges i tjänsten utlåtande.fi fram till 6.11.2020.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunderna för läroplanen som en del av regeringens förslag till en utvidgning av läroplikten. Grunderna som nu har utarbetats träder i kraft om riksdagen godkänner regeringens proposition. Enligt regeringens proposition skulle studier som folkhögskolorna erbjuder vara ett sätt att fullgöra läroplikten, om den unga inte fortsätter direkt till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning efter den grundläggande utbildningen.

För utbildning vid folkhögskolorna finns för närvarande inga nationella läroplansgrunder. Utkastet som nu är på remiss har utarbetats i samarbete med de sakkunniga inom fritt bildningsarbete samt med läroanstalterna och deras företrädare. I grunderna för läroplanen definieras undervisningens mål och centrala innehåll samt riktlinjerna för bedömningen.

För att grunderna för läroplanen ska betjäna så bra som möjligt i det lokala läroplansarbetet och i undervisningen hoppas vi få rikligt med respons även under remissrundan. Begäran om utlåtande riktas i synnerhet till specifika aktörer, såsom folkhögskolornas huvudmän, folkhögskoleföreningen, Kommunförbundet och organisationerna som företräder lärarna, men även andra kan fortfarande ge kommentarer om utkastet till grunderna.

Grunderna publiceras vid årsskiftet, om riksdagen godkänner regeringens förslag till en utvidgning av läroplikten enligt den planerade tidtabellen. Målet är att de lokala läroplanerna ska göras upp under våren 2021 och grunderna skulle träda i kraft då den nya utbildningen inleds 1.8.2021.

Som en del av arbetet med utvidgningen av läroplikten utarbetar Utbildningsstyrelsen också nya grunder för läroplanen för utbildning som handleder för examensutbildning.

Ytterligare information:

Enhetschefen Leena Nissilä 029 533 1155fornamn.efternamn [at] oph.fi ()