Uutinen

Koronaviruksen vaikutukset Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmiin

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Kina

Nämä ohjeet on suunnattu hankekoordinaattoreille ja TCA-/NET-koulutuksien osallistujille. Nuoret, opiskelijat, opettajat ja henkilöstö saavat lisäohjeistusta keskeytyneiden tai peruuntuneiden vaihtojen käytännön järjestelyistä ja kulujen korvaamisesta omasta oppilaitoksestaan tai lähettävästä organisaatiosta.

Päivitys 9.4.2020: KA3-hakuaikaa pidennetty

Komissio on pidentänyt keskitettyjen KA3-hankkeiden eli Euroopan unionin poliittiset kokeilut koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilla korkean tason viranomaisten johdolla -hankkeiden (Key Action 3: European Policy Experimentation in the field education and training led by high-level public authorities) hakuaikaa. Kaksivaiheisen haun alustavien ehdotusten uusi jättöpäivä on 5.5.

Päivitys 2.4.2020: Lisäohjeita ja usein kysyttyjä kysymyksiä komission verkkosivuilla

Euroopan komissio on täydentänyt verkkosivuilleen ohjeita hanketoimijoille ja ohjelmiin osallistujille. Tavoitteena on, että koronaepidemian takia hankkeille ja liikkuvuusjaksoille osallistuneille syntyneet ylimääräiset kustannukset korvataan. 

-  Pyrimme Opetushallituksessa olemaan mahdollisimman joustavia, sanoo Erasmus+ kansallisen toimiston johtaja Mikko Nupponen. 

- Odotamme vielä tietoa, miten peruutukset ja ylimääräiset kulut merkitään komission tietojärjestelmiin. Annamme hankkeille tarkentavia ohjeita heti, kun käytännön asiat ovat selvillä.

 

Päivitys 17.3.2020: Erasmus+ ohjelman nuorisosektorin, Erasmus+ Sport ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen hakuaikoja pidennetään

Myös Erasmus+ ohjelman nuorisosektorin, Erasmus+ Sport ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen hakuaikoja pidennetään. Kaikkien Erasmus+ nuorisosektorin toimintojen (KA1, KA2, KA3) ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen (ESC11, ESC13, ESC21, ESC31) hakuaikoja pidennetään 7.5. asti. Erasmus+ Sport -toimintojen hakuaikoja pidennetään 21.4. asti
 

Päivitys 16.3.2020: Hankehakujen hakuaikoja pidennetään

Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kevään hakukierrokset järjestetään.

Koulutussektorien strategisten kumppanuushankkeiden (KA201, KA202, KA203, KA204) sekä koulujen yhteistyöhankkeiden (KA229) hakuaikaa pidennetään kuukaudella 23.4. asti, jotta hakijoilla on mahdollisuus tehdä hakemukset myös normaalista poikkeavissa olosuhteissa. Samoin korkeakoulutuksen Erasmus+ -peruskirjan (ECHE) hakuaikaa pidennetään kuukaudella 26.5. asti

Käynnissä olevien hankkeiden hankekausien kestoa voi pidentää erillisestä anomuksesta, jotta suunniteltu toiminta saadaan toteutettua. Maksimipidennys hankkeille on 12 kk. Hankkeen kesto ei kuitenkaan voi ylittää 36 kuukautta. Täten kolmen vuoden hankkeille ei voi anoa pidennystä. Poikkeuksena ovat KA107 globaalin liikkuvuuden vuoden 2018 sopimuskauden sopimukset, joissa hankekauden kestoksi voi anoa 38 kk. Hankekausien pidennys ei lisää hanketuen määrää. Hankkeet tulevat saamaan tästä tarkempaa ohjeistusta.
 

Päivitys 13.3.2020

Kiinassa vuoden alussa puhjennut COVID-19-tartuntatautiepidemia on levinnyt lukuisiin muihin maihin. Koronaviruksella on vaikutuksia Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien rahoittamiin kansainvälisiin liikkuvuuksiin ja hankkeisiin, sillä epidemia-alueilla julkisia palveluita, kouluja ja korkeakouluja on suljettu. Valtiot ovat myös rajoittaneet matkustusta ulkomaille ja ulkomailta.

EU-hankkeiden kansainvälisiä toimintoja on mahdollista keskeyttää ennenaikaisesti, toteuttaa toisen yhteistyökumppanin luona, siirtää myöhempään ajankohtaan tai perua harkinnan mukaan myös muilla kuin epidemia-alueilla.  

Hankkeita toteuttavat organisaatiot päättävät itse, yhdessä yhteistyöorganisaatioidensa kanssa, kansainvälisten toimintojensa toteuttamisesta ja sopivat toimenpiteistä sekä lähtevän että saapuvan liikkuvuuden osalta. Organisaatioiden on syytä olla yhteydessä Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -hankkeisiin osallistuviin henkilöihin ja neuvoa heitä ottamaan tarvittaessa yhteyttä Suomen suurlähetystöön tai konsulaattiin lisäohjeiden saamiseksi. Suosittelemme myös seuraamaan ulkoministeriön matkustustiedotteita ja THL:n verkkosivuja.

Mikäli kansainvälinen toiminto, kuten Erasmus+ -liikkuvuusjakso tai solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelu, siirtyy tai peruuntuu koronaviruksen takia, on kulujen korvaamista aina ensin tiedusteltava osallistujan matkavakuutuksen kautta. Peruuntumisesta tai siirtymisestä tulee ilmoittaa mahdollisimman pian kansalliseen toimistoon, joka neuvoo asiassa eteenpäin. Yleiset sähköpostiosoitteemme löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Vakuutusselvittelyjen jälkeen peruuntuneiden tai siirtyneiden liikkuvuuksien kuluista on mahdollista hakea korvausta force majeure -menettelyn kautta. Kaikki forje majeure -tapaukset ja peruutuksista aiheutuneiden kustannusten tukikelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Force majeure -käytännöt voivat vaihdella maittain. Hankkeen kulujen korvaamisesta päättää aina hanketta rahoittavan maan kansallinen toimisto, joten on keskeistä, että hanketta koordinoiva organisaatio johtaa prosessia rahoittavan kansallisen toimiston ohjeiden mukaisesti.

Tämä menettely koskee niitä Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien toiminnoista tuettuja matkoja ja niihin liittyviä kuluja, jotka Suomen kansallinen toimisto on rahoittanut. 

Organisaatioiden kansainvälisten hankkeiden lisäksi koronavirus voi vaikuttaa kansallisten toimistojen järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin (TCA, NET). Tällaisissa tapauksissa koulutukseen valittuihin henkilöihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

 

Tätä ohjetta tarkennetaan tarvittaessa.


Yhteystiedot:

Erasmus+ aikuiskoulutukselle: grundtvig@oph.fi
Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen@oph.fi
Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus@oph.fi
Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso@oph.fi
Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: comenius@oph.fi
Erasmus+ Sport: Sport@oph.fi
Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso@oph.fi