Uutinen

Koronaviruksen vaikutukset Luova Eurooppa -hankkeisiin

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Kina

Päivitetty 8.7.2020

Kiinassa vuoden alussa puhjennut COVID-19-tartuntatautiepidemia ja lukuisissa muissa maissa todetut tautitapaukset voivat vaikuttaa kansainväliseen liikkuvuuteen ja muihin hanketoimintoihin EU:n Luova Eurooppa -ohjelmassa.  Ohjelman hallinnosta vastaava koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA on julkaissut ohjeita hankkeissa toimiville.

Mikäli hankkeen tai sen osioiden toteuttaminen vaarantuu koronavirusepidemian johdosta, on hankkeen koordinaattorin oltava sähköpostitse yhteydessä hankkeen yhteyshenkilöön EACEAssa tilanteen arvioimiseksi.

Hankesopimuksissa on force majeure -lauseke, johon voidaan vedota, jos suunniteltuja matkoja tai hankkeen muuta toimintaa joudutaan perumaan tai siirtämään viranomaisten asettamien rajoitusten vuoksi.

Matkakustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi, jos pystytään todistamaan, että matkoja ei ole ollut mahdollista peruuttaa eikä niistä ole ollut mahdollista saada korvausta muualta. Mikäli hankkeen muuhun toimintaan tulee muutoksia poikkeustilanteesta johtuen, voi EACEA tarvittaessa hyväksyä korvaavia toimintoja tai pidentää pyynnöstä hankekautta.

Koska kaikki tapaukset ja peruutuksista aiheutuneiden kustannusten tukikelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti, on kuitenkin ehdottoman tärkeää olla mahdollisten muutosten osalta yhteydessä EACEAn yhteyshenkilöön.

Tiedotamme kaikista muutoksista hakukierroksiin verkkosivuillamme, uutiskirjeessä ja twitterissä.

EU kokosi yhteen kulttuurille ja luoville aloille suunnattuja koronatukitoimia

Euroopan komissio on koonnut yhteen toimenpiteitä, joilla se tukee koronakriisistä kärsiviä kulttuuria ja luovia aloja.

Luova Eurooppa -ohjelmaa on sopeutettu vastaamaan paremmin kriisiin synnyttämiin haasteisiin ja sen sisällä on avautunut uusi tuki esittäville taiteille. Lisäksi Music Moves Europe -aloitteen kautta kanavoidaan tukea musiikkialalle. Myös Erasmus+ -ohjelmassa on avautumassa kiinnostava koulutus-, nuoriso- ja kulttuurisektoreita koskeva rahoitushaku.

Uusi Creatives Unite -tiedonjakokanava kannustaa alan eurooppalaisten toimijoiden tiedonvaihtoon ja parhaiden käytäntöjen jakoon.