Uutinen

Lähiopetukseen on palattu – huomioita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus
Koronaviruksen leviämistä tulee edelleen aktiivisesti ehkäistä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Tutustu Opetushallituksen laatimiin tukimateriaaleihin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisen tueksi.
Kuvituskuva: Reppuja ja takkeja naulakossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet valtakunnalliset ohjeet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Ohjeita tulee noudattaa aluehallintovirastojen päätösten perusteella velvoittavina. Opetushallituksen ohjeet ja tukimateriaali pohjautuvat niihin.

Jos koulussa tai päiväkodissa on tapahtunut altistumista virukselle tai todetaan tartuntatapauksia, terveydenhuoltoviranomaiset päättävät tartunnan leviämistä rajoittavista toimenpiteistä. Näitä voivat olla päiväkotien ja koulujen sulkemiset tai henkilöiden karanteeniin asettaminen tai eristäminen tartuntatautilain nojalla.

Opetushallitus ei kerää valtakunnallisia tietoja varhaiskasvatuksessa tai kouluissa mahdollisesti tapahtuvista altistumisista tai sairastumisista. Aluehallintovirasto kerää tietoja opetukseen ja muuhun toimintaan osallistuvien määristä.

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta: Kuntakysely: koko maassa 88 prosenttia oppilaista osallistui opetukseen koulujen avauduttua, maakuntien välillä eroja.

Ohjeita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille

Opetushallitus on tehnyt tukimateriaalia opetuksen järjestämiseksi lähiopetukseen paluuta varten sekä niihin tilanteisiin, joissa opetusta joudutaan järjestämään lähiopetuksen sijaan muulla tavalla, kuten esimerkiksi etäopetuksena.

Tartuntatautilain mukaisia rajoitustoimenpiteitä kuten karanteenia käytettäessä tilanteet poikkeavat toisistaan, joten varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjät tekevät paikallisesti tilanteen mukaisia ratkaisuja kunnan terveydenhuoltoviranomaisten päätösten mukaisesti.

Oppilaan yhdenvertainen oikeus opetukseen tulee turvata mahdollisimman täysimääräisesti. Karanteeni ja eristäminen on toteutettava siten, että lapsen oikeuksia ei tarpeettomasti rajoiteta.