Uutinen

Lasten ja nuorten sekä opettajien näkemyksiä ristiriitojen ratkomisesta kootaan verkkoaivoriihellä

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Opettajat ja kasvattajat
Suomalainen konfliktinratkaisujärjestö CMI ja Opetushallitus keräävät verkkokyselyllä tietoa siitä, miten peruskoulun yläkoululaiset, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat ja lukiolaiset hahmottavat erimielisyyksiä omassa arjessaan.
Tietsikalla

Kysymyksissä pyydetään pohtimaan koulupäivän tilanteita, koulumatkoja ja harrastuksia sekä tilanteita kotona ja vapaa-ajalla. Missä nuoret kohtaavat erimielisyyksiä ja miten niitä voisi onnistuneesti ratkoa? Millaisia havaintoja opettajat ovat tehneet kouluyhteisössään?

Kyselyyn osallistutaan nimettömästi ja vastaamisen kestää noin 1520 minuuttia.  Osallistumisaika päättyy 9.10.2020. Kyselyyn osallistuminen on ollut aktiivista ja vastauksia on saatu nuorilta jo yli 7 000 ja opettajilta yli 500 – jokainen vastaus on edelleen tärkeä.

Kyselyn ensimmäinen osa on kohdennettu 1419-vuotiaille nuorille ja toinen osa opettajille.

 

Konfliktien ratkaisutaidosta kansalaistaito

Jokainen meistä kohtaa arjessaan ihmisten välisiä erimielisyyksiä. Olemme erilaisia, meillä on monenlaisia odotuksia sekä itseämme että muita ihmisiä kohtaan. Erimielisyyksiä on tärkeää opetella käsittelemään. Vuorovaikutustaitoja voi kehittää harjoittelemalla ja riitoja ratkaista puhumalla.  

Asenteemme ja arvomme voivat määrittää sen, miten joustavasti vaihdamme näkökulmaa eri tilanteissa. Se, että osaa tulla toista vastaan oikealla hetkellä, voi purkaa ristiriidan jo ennen kuin se on syntynytkään. 

Kysely liittyy CMI:n ja Opetushallituksen yhteistyössä toteuttaman koulujen Ahtisaari-päivien konseptin kehittämiseen, jolla edistetään konfliktinratkaisutaitoja kouluissa. Kyselyn on toteuttanut Fountain Park. Kyselyn aineistoja voidaan hyödyntää myös laajemmin koulun toimintakulttuurin kehittämisessä sekä erilaisten oppimateriaalien ja tapahtumien suunnittelussa.

Konfliktien ratkaisutaidoilla on tärkeä merkitys myös kiusaamisen ehkäisyssä kouluissa ja oppilaitoksissa.

–Konfliktien ratkaisutaidot ja sovittelu lisäävät kaikkien osapuolten empatia-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä ymmärrystä omasta roolista ja mahdollisuuksista vaikuttaa positiivisen ilmapiirin ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämiseen. Yhteisen hyvän edistäminen ennaltaehkäisee ja vähentää myös kiusaamista ja syrjintää, opetusneuvos Kristina Kaihari sanoo.

Tutustu juuri julkaistun Kiusaamisen vastaisen työn oppaaseen tarkemmin sivuillamme.

Lisätietoja:

Kristina Kaihari, puh. 029 533 1085 , etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Riikka Marjamäki, etunimi.sukunimi [at] cmi.fi