Uutinen

Move!-mittaukset 2020: lasten ja nuorten kestävyyskunto heikentyy, muu fyysinen toimintakyky ennallaan

Ajankohtaista Perusopetus Move! Liikunta
Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt, mutta muilla fyysisen toimintakyvyn osa-alueilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tuloksissa on kuitenkin maakunnallista vaihtelua. Istuva elämäntapa ja yksipuolinen liikunta näkyvät myös kehon liikkuvuuden haasteissa. Nämä ovat havaintoja syksyn 2020 Move!-mittausten tuloksista.
Piirros, jossa on lasten tennarit ja Move!-mittausten logo

Fyysisen toimintakyvyn valtakunnalliset Move!-mittaukset toteutettiin 5.- ja 8.-luokkalaisille osana peruskoulun liikunnanopetusta. Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja. Move!-järjestelmän lähtökohtana on kannustaa ja tukea oppilaita fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa.

Syksyn mittaukset osoittivat, että 5.- ja 8.-luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt. Suurella joukolla oppilaita kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla, jolloin heillä voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista. Kestävyyskuntoa mitataan viivajuoksulla, jossa 5. luokkalaisista tytöistä 41 % juoksi korkeintaan hieman yli 3 minuuttia eli 460 metriä ja pojista 45 % korkeintaan 4 minuuttia eli 580 metriä. 5.-luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt tasaisesti jo 5 vuoden ajan.

Muut mittauksen osa-alueet pysyivät kutakuinkin ennallaan. Istuva elämäntapa ja yksipuolisen liikunnan vaikutukset ovat näkyneet oppilaiden kehon liikkuvuudessa jo vuosia. Erityisesti poikien tilanne on huolestuttava: esimerkiksi 8.-luokkalaisista pojista neljäsosa ei onnistu alaselän ojennuksessa täysistunnassa. Tytöillä kehon liikkuvuus on merkittävästi parempi kuin pojilla.

Sen sijaan vatsalihastesteissä 8.-luokkalaisten poikien tulokset paranivat hieman aikaisempaan verrattuna. Muun lihaskunnon ja motoristen taitojen osalta tuloksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Move!-mittausten tuloksissa näkyy alueellista vaihtelua. Esimerkiksi 5.-luokkalaisissa Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan tulokset ovat pääosin koko maan mediaanituloksia parempia, kun taas Pohjois-Karjalan, Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Lapin tulokset ovat pääosin mediaanituloksia heikompia.

Koronaepidemia on huomattavasti vähentänyt lasten ja nuorten liikkumista. UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari on tästä huolissaan, sillä kehityksestä voi seurata merkittäviä haittoja väestön terveyteen, erityisesti niiden riskiryhmien kohdalla, joille liikkuminen on terveyden ja toimintakyvyn kannalta äärimmäisen tärkeä. 

– Liikkuminen on keskeinen lasten ja nuorten kasvua tukeva ja terveyttä edistävä tekijä, ja hyvä fyysinen toimintakyky saadaan aikaan riittävällä liikkumisella, sanoo Vasankari. 

Move!-tuloksia hyödynnetään monipuolisesti

Syksyllä 2020 Move!-mittaustuloksia saatiin valtakunnallisessa tiedonkeruussa yhteensä peräti noin 105 000 oppilaalta. Toimintarajoitteisten oppilaiden osalta mittauksia toteutettiin sovelletusti. 

Move!-järjestelmä on monipuolinen pedagoginen työkalu oppilaiden toimintakyvyn kehittämiseksi peruskouluissa. Mittausten avulla oppilaiden kanssa pohditaan, miten omaa fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää ja kehittää. Mittaustulokset toimivat välineenä keskusteltaessa perheen kanssa lapsen ja nuoren jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä. Move!-mittaustietoa hyödynnetään peruskoulujen liikuntakasvatuksessa, mutta myös kouluterveydenhuollossa 5.- ja 8.-luokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa. Tuloksia käytetään myös valtionhallinnossa, maakunnissa sekä kunnissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden kehittämisessä ja seurannassa.