Uutinen

Opetushallitus ohjeistaa valtioneuvoston linjausten vaikutuksista heti, kun mahdollista

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus
Valtioneuvosto on antanut osana koronaviruksen leviämisen estämistä valmiuslain nojalla asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Asetus on julkaistu säädöskokoelmassa numerolla 216/2020. Asetus on tullut voimaan 18.3.2020 ja on voimassa 13.4.2020 saakka. 
Kuvituskuva: Reppuja ja takkeja naulakossa

Valtioneuvosto on tänään antanut uuden valtioneuvoston asetuksen, jolla muutetaan rajoitusasetuksen 3 §:ää. Muutoksen perusteella kaikilla esiopetuksen, perusopetuksen 1-3 vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat mukaan lukien, on oikeus lähiopetukseen. Muutosasetus tulee voimaan  23.3.2020.

OKM:n suosituksen mukaan kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Valmiuslain nojalla annetut asetukset toimitetaan eduskuntaan jälkitarkastusta varten. Ensiksi mainittu asetus on tällä hetkellä perustuslakivaliokunnassa, joka jatkaa asetuksen käsittelyä tiistaina 24.3.2020. Eduskunnalla on toimivalta päättää, että asetus on kumottava.

Opetushallitus valmistelee rajoitusasetusten toimeenpanoon liittyviä tarkempia ohjeita. Ohjeet pyritään antamaan ensi viikon alussa, kun eduskunnan kanta asetuksiin selviää. 

Olemme keränneet verkkosivuillemme www.oph.fi/korona usein kysyttyihin kysymyksiin mahdollisimman paljon vastauksia ja muuta ohjeistusta.