Nyheter

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar om följderna av statsrådets riktlinjer så fort som möjligt

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Säkerhet och trygghet
Statsrådet har som en del av åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset med stöd av beredskapslagen utfärdat en förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning. Förordningen har publicerats i författningssamlingen med numret 216/2020. Förordningen har trätt i kraft den 18 mars 2020 och gäller fram till den 13 april 2020.
Illustrationsbild: Ryggsäckar och rockar på klädkrokar

Statsrådet har idag utfärdat en ny förordning, som medför ändringar i 3 § i förordningen om begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning. Ändringen innebär att alla barn i förskoleundervisning och i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen samt elever som får särskilt stöd och elever som omfattas av förlängd läroplikt har rätt till närundervisning. Ändringen i förordningen träder i kraft måndagen den 23 mars 2020.

Enligt Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation innebär preciseringen av riktlinjerna ändå inte att man måste gå till skolan, utan elever i årskurserna 1–3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.

Förordningarna som utfärdats med stöd av beredskapslagen överlämnas till riksdagen för efterhandskontroll. Den förstnämnda förordningen är för närvarande hos grundlagsutskottet, som fortsätter behandlingen av förordningen tisdagen den 24 mars 2020. Riksdagen har befogenhet att besluta att förordningen ska slopas.

Utbildningsstyrelsen utarbetar noggrannare anvisningar som berör verkställandet av förordningarna om begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning. Vi strävar efter att kunna ge anvisningarna i början av nästa vecka, då riksdagen har tagit ställning till förordningarna.

Vi har samlat svar på vanliga frågor om coronaviruset och andra anvisningar på våra sidor.