Uutinen

Opetustoimi ja koronavirus – valmistaudu poikkeustilanteisiin etukäteen

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+
Koronaviruksen leviämiseen varautuminen on ajankohtaista kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa sekä kansainvälisissä hankkeissa mukana oleville organisaatioille ja henkilöille. Opetushallitus ei ohjeista terveydenhuoltoon liittyviä asioita vaan ohjauksesta vastaavat terveysviranomaiset.
Oppijat ruokailevat

Ole aina yhteydessä puhelimitse terveysviranomaisiin, jos epäilet tartuntaa. 

THL:n sivuilta voi ladata myös vapaasti käyttöön Koronavirukseen ja käsihygieniaan liittyviä viestintämateriaaleja.

Osana varautumista pohdittava joustavia toimintamuotoja

Sairastumisten vuoksi normaalia koulutyötä, toimintaa varhaiskasvatuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa voi joutua järjestämään toisin ja mahdollisesti pidemmän aikaa. Opetushallitus kehottaa suunnittelemaan jo etukäteen toimintatapoja esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  • Oppilaita tai opettajia on poissa suuri määrä.
  • Oppilas tai henkilökunnan jäsen sairastuu kesken koulupäivän.
  • Opetusta on järjestettävä oppilaalle, joka on karanteenissa tai eristyksissä.

Käytännössä kysymykseen voivat tulla esimerkiksi muutokset opetuksen järjestämispaikkoihin ja -tapoihin, opetusryhmien yhdistäminen, muutokset työaikoihin sekä varautuminen tukiopetuksen järjestämiseen opetuksesta jälkeen jääneille. Tarvittaessa koulun vuosisuunnitelmaa muutetaan ja tehdään päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä (perusopetuslaki 18 pykälä), kuten etäopetuksesta perusopetuksessa.

Toimintatapojen suunnittelussa on hyvä tehdä yhteistyötä paikallisen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa.

Ammatillisessa koulutuksessa on syytä varmistaa yhteydenpito oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä sekä pohtia etukäteen mahdolliseen poikkeustilanteeseen varautumista. Oppilaitoksen toimintatavoista on hyvä tiedottaa työpaikoille ja sopia tiedonkulusta ongelmatilanteissa.

Poikkeustilanteen edellyttämistä toimista sopimisen lisäksi on hyvä varautua keskustelemaan tilanteesta oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa heidän kehitystasonsa huomioiden. Lisäksi on syytä perehdyttää koko henkilöstö menettelytapoihin sekä kertoa toimintatavoista koteihin.

Ohjeita Erasmus+-vaihtoon liittyen

Tautiepidemialla on vaikutuksia Erasmus+ -liikkuvuuteen, sillä epidemian takia kouluja ja korkeakouluja on suljettu tai ne ovat määräaikaisesti peruneet opetusta monissa maissa. Valtiot ovat myös rajoittaneet matkustusta epidemia-alueille tai niiltä pois.

Erasmus+ -ohjelman opiskelija- ja henkilökuntavaihtoja on mahdollista perua, keskeyttää ennenaikaisesti, toteuttaa toisen yhteistyökumppanin luona tai siirtää myöhempään ajankohtaan kaikissa niissä maissa ja alueilla, joita epidemia koskee. 

Ohjeita apurahalla kansainvälisissä liikkuvuusohjelmiin osallistuville

Jos sinulla on kysyttävää koronaviruksesta aiheutuvien asioiden hoitamiseksi apurahasi osalta, ota yhteyttä korkeakouluopintojen kansainvälistymispalvelut -yksikköön:

  • EDUFI-harjoittelu, Virkamiesvaihto sekä Suomen kieli ja kulttuuri: kv-hakulomake [at] oph.fi
  • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool -apuraha: Päivi Jokinen, etunimi.sukunimi [at] oph.fi