Uutinen

Syyslukukausi alkaa lähiopetuksena

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koronavirus
Syyslukukausi alkaa perusopetuksessa pitkin Suomea 11.8.–18.8. Peruskouluissa opetus alkaa lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Jos tilanne niin vaatii, poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin kuten etäopetukseen voidaan siirtyä tartuntatautilain nojalla annetun päätöksen jälkeen.
Kuvituskuva: Reppuja ja takkeja naulakossa

Lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisille annettavassa perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa etäopetuksen käyttämisestä päättää koulutuksen järjestäjä, eikä se edellytä tartuntatautiviranomaisen antamaa päätöstä.

Valtakunnallisia suosituksia sovelletaan paikallisesti

Opetushallitus on laatinut tukimateriaalia paikallisten päätösten ja toimintatapojen pohjaksi. Suositukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksiin. Lähiopetuksessa erityistä huomiota tulee kiinnittää riittävään väljyyteen ja hyvään käsi- ja yskimishygieniaan. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla oireisena.

Rehtorikunta, kunnan sivistystoimi ja muu opetus- ja kasvatusalan johto päättävät yhteistyössä henkilöstön sekä muiden päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosten yhteisöön kuuluvien kanssa toimintatapojen yksityiskohdista kunkin alueen ja koulun, päiväkodin sekä oppilaitoksen tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Käytännöt voivat vaihdella eri puolella Suomea.

Vanhemmat saavat parhaiten tietoa käytännön järjestelyistä suoraan oman lapsensa koulusta, oppilaitoksesta tai päiväkodista.

Ohjeet poikkeuksellisiin järjestelyihin siirtymisestä ovat valmiina

Valtakunnallisissa ohjeissa on varauduttu myös niihin tilanteisiin, että opetusta on järjestettävä nopeasti normaalista poikkeavalla tavalla – kuten keväällä. Tätä tukemaan myös lainsäädäntöä on muutettu:

Elokuun alussa tuli voimaan väliaikainen lisäys perusopetuslakiin (20 a §).  Lisäyksen mukaan opetuksen järjestäjän päätöksellä voidaan siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos tartuntatautiviranomaisen koronavirustilanteen vuoksi päättämien rajoitustoimenpiteiden takia lähiopetusta ei voida turvallisesti järjestää. Näin voi toimia vain, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Laissa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen ulkopuolelle on suljettu esiopetuksen ja 1-3 vuosiluokkien oppilaat sekä erityistä tukea saavat ja valmistavan opetuksen oppilaat.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä ovat kunnat ja kuntayhtymät, yksityiset yhteisöt ja säätiöt. Järjestäjien on hyvä seurata alueensa tilannetta ja mahdollisia rajoituksia sekä hyödyntää toiminnassaan tilanteen mukaan päivittyvää valtakunnallista ohjeistusta.

Poissaolot opetuksesta ovat edelleen luvanvaraisia

Jos lapsi ei osallistu normaaliin opetukseen, siitä on sovittava opettajan tai rehtorin kanssa.

  • Poissaoloon on aina haettava lupa ja hakemus pitää perustella. Sairaus ja oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta. Poissaolon aikana koululla ei ole velvollisuutta järjestää varsinaista etäopetusta, mutta oppilaiden työskentelyä kotona tulee ohjata.
  • Poissaololuvan hakemisen sijasta huoltaja voi pyytää, että tartuntavaaran takia kotona opiskelevan oppilaan opetus toteutetaan erityisinä opetusjärjestelyinä, kuten etäopetuksena. Tällöin opetus voidaan järjestää perusopetuslainsäädännöstä osittain poiketen, esimerkiksi etäopetuksena. Yhdenvertaisuusvaltuutetun linjauksen mukaisesti on suositeltavaa, että myös sellaisen oppilaan opetus järjestetään etäopetuksena, joka jää kotiin riskiryhmään kuuluvan perheenjäsenensä tartuntavaaran takia.

Ohjeita päivitetään aina tarpeen mukaan

Kaikki tukimateriaalimme löytyvät sivuiltamme oph.fi/korona. Päivitämme ohjeitamme aina sen mukaisesti, miten koronatilanteeseen liittyviä ohjeistuksia ja suosituksia päivitetään esimerkiksi terveydenhuollon osalta.