Uutinen

Työterveyslaitokselta ohje päiväkodeissa ja kouluissa työskentelevien korona-altistumisen ehkäisyyn

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Koronavirus
Työterveyslaitos on julkaissut koronavirukselle altistumisen ehkäisemistä koskevat ohjeet, jotka on suunnattu päiväkodeille ja kouluille sekä muille työpaikoille, joissa järjestetään varhaiskasvatuslaissa ja perusopetuslaissa tarkoitettua varhaiskasvatusta ja opetusta.
Lapsi pitää kiinni aikuisen kädestä päiväkodin pihalla.

Ohjeessa keskitytään ehkäisemään työntekijöiden altistumista ja annetaan toimintaohjeita työnantajalle, jonka vastuulle työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu. 

Myös Työterveyslaitoksen aikaisemmat työnantajille suunnatut ohjeet koskevat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen työnantajia. 

Opetushallituksen Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja koronavirus -koontisivulta löytyy tietoa, tukimateriaalia ja UKK-vastauksia erilaisiin koronavirusepidemian aiheuttamiin tilanteisiin. Materiaalit perustuvat THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksiin ja ohjeisiin.