Nyheter

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om förebyggande av exponering för coronaviruset bland anställda vid daghem och skolor

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Coronaviruset
Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om att förhindra exponering för coronaviruset. Anvisningarna riktar sig till daghemmen och skolorna samt till andra arbetsplatser där man ordnar småbarnspedagogik och undervisning i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning.
Barnet och vuxen går hand i hand ute på gården

Anvisningen fokuserar på hur man kan förebygga att personalen utsätts för viruset och innehåller instruktioner för hur arbetsgivaren ska gå till väga. Det är på arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är trygg.

Även de tidigare anvisningarna som Arbetshälsoinstitutet har publicerat för arbetsgivare berör arbetsgivarna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. 

På Utbildningsstyrelsens sida Undervisningsväsendet och coronaviruset finns information, stödmaterial och svar på vanliga frågor gällande situationer som coronavirusepidemin föranlett. Materialen grundar sig på THL:s och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer och anvisningar.