Uutinen

Varhaiskasvatuksen toimintaan ja tiloihin tutustumiseen liittyvää ohjeistusta päivitetty

Ajankohtaista
Tarkennetun ohjeistuksen mukaan varhaiskasvatuksessa aloittavan uuden lapsen sekä hänen huoltajansa tai muun lapselle tärkeän henkilön on mahdollista tutustua yhdessä varhaiskasvatuksen tiloihin, lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin uuden toimikauden alkaessa. Koronavirusepidemian aikana erityistä huomiota tulee kiinnittää hygieniakäytäntöihin ja riittävään väljyyteen.
Kuvituskuva, lapset pyöräilemässä

Olemme päivittäneet ohjeistustamme siitä, millaisia asioita on hyvä huomioida järjestämisessä uuden toimikauden alkaessa pitkän poikkeusolokauden jälkeen. On hyvä suunnitella esimerkiksi, miten uudet lapset ja perheet otetaan vastaan sekä miten tutustumisjaksot toteutetaan ja uudet lapsiryhmät ryhmäytetään.

Uuden lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa on tapana järjestää 1–2 viikon tutustumisaika. Riittävän pitkä tutustumisjakso luo perustan luottamuksella ja hyvälle yhteistyölle kodin ja varhaiskasvatuksen välillä.

Tutustumisjakson aikana lapsen huoltaja tai muu lapselle tärkeä henkilö voi tutustua yhdessä lapsen kanssa lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin. Huoltajat ja lapset voivat käydä myös tutustumassa päiväkodin sisätiloihin väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden. Tutustumiset kannattaa porrastaa, jolloin tutustujamäärä pysyy pienenä.

Tutustumista voidaan toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa tai esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntämällä. Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon voi tutustua vain oireettomana.

Ajantasainen ohjeistuksemme opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille löytyy verkkosivuiltamme. Seuraamme koronaepidemian kehittymistä aktiivisesti ja reagoimme tarvittaessa muutoksiin. Neuvontaosoitteemme palvelevat myös kesällä.

Lisätietoa