Nyheter

Anvisningen som gäller den småbarnspedagogiska verksamheten och att bekanta sig med verksamhetens utrymmen har uppdaterats

Aktuellt
Enligt den preciserade anvisningen har barnets vårdnadshavare, eller någon annan person som är viktig för barnet, möjlighet att tillsammans med barnet bekanta sig med småbarnspedagogikens lokaler, barngruppens verksamhet, personalen och de övriga barnen när den nya verksamhetsperioden inleds. Under coronaviruspandemin ska man särskilt fästa uppmärksamhet vid hygienrutiner och att hålla tillräckligt avstånd.
Illustrationsbild, barn cyklar

Vi har uppdaterat anvisningen när det gäller aspekter som är bra att beakta i anordnandet när den nya verksamhetsperioden inleds efter en lång undantagsperiod. Det är bra att planera till exempel hur de nya barnen och familjerna tas emot, hur de ges möjlighet att bekanta sig med verksamheten och hur de nya barngrupperna bildas.

När ett nytt barn börjar i småbarnspedagogiken är det vanligt med en period på 1 till 2 veckor, då barnet får bekanta sig med verksamheten. En tillräckligt lång period då man får bekanta sig med verksamheten skapar grunden för tillit och ett gott samarbete mellan hemmet och småbarnspedagogiken.

Under den här perioden kan barnets vårdnadshavare, eller någon annan person som är viktig för barnet, tillsammans med barnet bekanta sig barngruppens verksamhet, personalen och de övriga barnen. Vårdnadshavarna och barnen kan också bekanta sig med daghemmets utrymmen inomhus genom att beakta avstånd och hygienfaktorer. Det lönar sig att sprida ut besöken så att antalet besökare är få.

I så stor utsträckning som möjligt kan man bekanta sig med småbarnspedagogiken utomhus eller till exempel med hjälp av fjärruppkoppling. Det går att bekanta sig med daghemmet och familjedagvården endast när man är symtomfri.

Den uppdaterade anvisningen som riktar sig till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik finns på vår webbplats. Vi följer aktivt med hur coronapandemin utvecklas och reagerar vid behov på förändringar. Vår rådgivningsadress betjänar även under sommaren.

Ytterligare information