Uutinen

Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat

Ajankohtaista Tutkinnon perusteet
Kaikki ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuvat 1.8.2022. Osa uusista perustutkinnon perusteista on jo julkaistu ePerusteet-palvelussa ja loput julkaistaan joulukuun aikana. Opetushallitus järjestää kevään 2022 aikana mm. infotilaisuuksia ja teemakohtaisia webinaareja. Lisätietoja tulee Opetushallituksen tapahtumakalenteriin.
ihmisiä pöydän äärellä tietokoneiden kanssa.

Uudistus koskee yhteisiä tutkinnon osia ja kaikille perustutkinnoille yhteisiä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia.  Lisäksi tutkinnon perusteisiin on päivitetty ja tarkennettu arviointia ja lupia- ja pätevyyksiä koskevia tekstejä sekä valinnaisten osien (tutkinnon osa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta ja paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan) kuvauksia. Osaan perustutkintoja on uudistettu myös ammatilliset tutkinnon osat.

Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, on uudistettu siten, että niissä otetaan käyttöön yhteisten tutkinnon osien yhtenäinen arviointikriteeristö ja samalla osaamistavoitteita on muokattu uuteen muotoon. Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, huippuosaajana toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen, on uudistettu siten, että niissä otetaan käyttöön yhtenäinen ammatillisten tutkinnon osien arviointikriteeristö ja ammattitaitovaatimukset täsmennettiin. Uusina tutkinnon osina perustutkintoihin tulevat ilmastovastuullinen toiminta ja kansainvälisessä työympäristössä toimimisen tutkinnon osat.

Näissä 1.8.2022 voimaan tulevissa tutkinnon perusteissa on uudistettu yhteiset tutkinnon osat ja kaikkien perustutkintojen yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat:

 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Hammastekniikan perustutkinto
 • Hevostalouden perustutkinto
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
 • Kaivosalan perustutkinto
 • Kalatalouden perustutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
 • Laboratorioalan perustutkinto
 • Lentokoneasennuksen perustutkinto
 • Liiketoiminnan perustutkinto
 • Liikunnanohjauksen perustutkinto
 • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
 • Lääkealan perustutkinto
 • Matkailualan perustutkinto
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • Merenkulkualan perustutkinto
 • Metsäalan perustutkinto
 • Musiikkialan perustutkinto
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto
 • Prosessiteollisuuden perustutkinto
 • Puutarha-alan perustutkinto
 • Rakennusalan perustutkinto
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 • Sirkusalan perustutkinto
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 • Taideteollisuusalan perustutkinto
 • Talotekniikan perustutkinto
 • Tanssialan perustutkinto
 • Teknisen suunnittelun perustutkinto
 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
 • Veneenrakennusalan perustutkinto

Näissä 1.8.2022 voimaan tulevissa tutkinnon perusteissa on uudistettu lisäksi myös ammatilliset tutkinnon osat:

 • Ajoneuvoalan perustutkinto (myös nimimuutos, aiemmin autoalan perustutkinto)
 • Logistiikan perustutkinto
 • Maanmittausalan perustutkinto
 • Maatalousalan perustutkinto
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Puuteollisuuden perustutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Välinehuoltoalan perustutkinto

 

Lisätietoa

ammatillinenkoulutus [at] oph.fi