Nyheter

De yrkesinriktade grundexamina revideras

Aktuellt Examensgrunder
Alla grunder för de yrkesinriktade grundexamina revideras 1.8.2022. En del av de nya grunderna för grundexamina finns redan publicerade i eGrunder-tjänsten och resten publiceras under december. Under våren 2022 ordnar Utbildningsstyrelsen bland annat informationstillfällen och temainriktade webbinarier. Mera information kommer att finnas i Utbildningsstyrelsens evenemangskalender.
 Människor vid bordet med datorer.

Revideringen gäller de gemensamma examensdelarna och de valbara yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla i grundexamina. Därtill har man i examensgrunderna reviderat och preciserat texter om bedömning, lov och behörigheter samt beskrivningar av de valbara delarna (examensdel från en yrkesinriktad examen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet). I en del grundexamina har man även reviderat de yrkesinriktade examensdelarna.

De gemensamma examensdelarna, kunnande i kommunikation och interaktion, kunnande i matematik och naturvetenskap och kunnande om samhälle och arbetsliv har reviderats så att man tar i bruk enhetliga bedömningskriterier för de gemensamma examensdelarna och samtidigt har man bearbetat målen för kunnandet. De valbara yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla, arbete som kräver spetskompetens, förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter, arbeta i ett företag, planering av företagsverksamhet, har reviderats så att man tar i bruk gemensamma bedömningskriterier för yrkesinriktade examensdelar och kraven på yrkesskicklighet är preciserade. Nya examensdelar i grundexamina är verksamhet med ansvar för klimatet och att fungera i en internationell arbetsmiljö.

I dessa examensgrunder som träder i kraft 1.8.2022 har man reviderat de gemensamma examensdelarna och de valbara yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla grundexamina.

 • Grundexamen inom livsmedelsbranschen
 • Grundexamen i tandteknik
 • Grundexamen inom hästhushållning
 • Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
 • Grundexamen inom gruvbranschen
 • Grundexamen i fiskeri
 • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • Grundexamen i maskin- och produktionsteknik
 • Grundexamen inom laboratoriebranschen
 • Grundexamen i flygplansmekanik
 • Grundexamen i affärsverksamhet  
 • Grundexamen i idrott
 • Grundexamen i natur och miljö
 • Grundexamen inom läkemedelsbranschen
 • Grundexamen inom turismbranschen
 • Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
 • Grundexamen i sjöfart
 • Grundexamen inom skogsbranschen
 • Grundexamen i musik
 • Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
 • Grundexamen inom processindustrin
 • Grundexamen inom trädgårdsbranschen
 • Grundexamen inom byggnadsbranschen
 • Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
 • Grundexamen inom cirkusbranschen
 • Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • Grundexamen inom el- och automationsbranschen
 • Grundexamen inom konstindustrin
 • Grundexamen i husteknik
 • Grundexamen i dans
 • Grundexamen i teknisk planering
 • Grundexamen inom textil- och modebranschen
 • Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
 • Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen

 

I dessa examensgrunder som träder i kraft 1.8.2022 har man därtill reviderat de yrkesinriktade examensdelarna:

 • Grundexamen inom fordonsbranschen (även namnändring, tidigare grundexamen inom bilbranschen)
 • Grundexamen i logistik
 • Grundexamen inom lantmäteribranschen
 • Grundexamen inom lantbruksbranschen
 • Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
 • Grundexamen inom träindustrin
 • Grundexamen inom säkerhetsbranschen
 • Grundexamen i instrumentvård