Uutinen

Euroopan nuorisoviikolla nuoret ottavat tulevaisuuden omiin käsiinsä

Ohjelmat Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot
24.5.–30.5.2021 järjestettävä perinteinen Euroopan nuorisoviikko nostaa jälleen esiin nuoret, nuorille tärkeät arvot ja yhteiskunnalliset kysymykset sekä nuorten vaikutusmahdollisuudet ympäri Eurooppaa. Tämän vuoden teema on ”Tulevaisuus omissa käsissämme” – siksi suuntaamme katseemme EU:n nuoriso-ohjelmiin osallistuneiden nuorten johdolla 11 eurooppalaiseen nuorisotavoitteeseen ja niiden toteutumiseen tässä ja nyt sekä tulevaisuuden Euroopassa.
Mielenosoituskyltit ja teksti "Euroopan nuorisoviikko. Tulevaisuus omissa käsissämme".

Kuinka nuoret voivat vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti eurooppalaisten yhteiskuntien muovaamiseen paikallisella, alueellisella, kansallisella, ylikansallisella tai eurooppalaisella tasolla? Kuinka digitaaliset taidot ja työkalut voivat mahdollistaa osallistumista? Mikä on EU:n nuorisostrategian, nuoriso-ohjelmien ja nuorisotyön rooli nuorten – erityisesti heidän, joilla on haastavammat lähtökohdat – osallistumismahdollisuuksien turvaamisessa? Kuinka voimme vaikuttaa osallistavien yhteiskuntien toteutumiseksi, ilmastokriisin ratkaisemiseksi tai koronapandemian terveys- ja mielenterveysseurausten hoitamiseksi?

Vuodesta 2003 järjestetty Euroopan nuorisoviikko kysyy jälleen kaikkea tätä, ja puhuu nuorten äänellä. Nuorisoviikon teema, ”Tulevaisuus omissa käsissämme”, ohjaa katseemme paitsi tulevaan, myös nykyhetken ja nuorten toivoman tulevaisuuden välisiin eroihin. 

Eurooppalaiset nuorisotavoitteet viitoittavat suuntaa

EU:n nuoriso-ohjelmat eli Erasmus+ nuorisoalalle ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen uusi ohjelmakausi ovat yksi eurooppalaisnuorten väylistä osallistua ja vaikuttaa. Tavoiteltavan kehityksen suuntaa puolestaan viitoittaa Euroopan unionin nuorisostrategia, joka pohjautuu vuosina 2017–2019 nuorisodialogiprosessin yhteydessä eurooppalaisilta nuorilta kerättyihin 11 nuorisotavoitteeseen. Nuorisotavoitteet tiivistävät teemat, jotka vaikuttavat nuoriin ympäri Eurooppaa ja ovat heille ensisijaisen tärkeitä kehityskohteita.

Nuorisotavoitteista ensimmäinen on “EU:n tuominen lähelle nuoria”. Vaikka nykynuoret ovat globalisoituneen maailman kasvatteja ja monet myös Eurooppa-myönteisiä, osa heistä ei luota Euroopan unioniin, tunnistaa EU-prosessien sisältämät demokratiavajeet tai kokee vaikeaksi ymmärtää sen periaatteita, arvoja ja toimintaa.

Ensimmäinen nuorisotavoite vaatii siis, että nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta eurooppalaiseen projektiin vahvistetaan, ja rakennetaan silta EU:n ja nuorten välille luottamuksen palauttamiseksi ja osallistumisen lisäämiseksi. Tämä luo osaltaan pohjaa myös muiden nuorisotavoitteiden toteutumiselle.

Ohjelmiin osallistuneet nuoret ottavat kantaa nuorisotavoitteisiin

Nuorisoviikon ajan tapaamme joka päivä verkkosivuilla julkaistavassa juttusarjassamme ja sosiaalisen median kanavissamme yhden tai kaksi EU:n nuoriso-ohjelmiin osallistunutta nuorta, jotka ottavat käsittelyyn vuorollaan kunkin eurooppalaisen nuorisotavoitteen. 

Nuoret ovat 15–31-vuotiaita ja kotoisin eri suunnilta: Kontiolahdelta Ruokolahdelle, Loimaalta Uuraisille, Helsingistä Etelä-Eurooppaan ja Lähi-itään. Heidän taustansa ovat moninaisia, mutta heitä kaikkia yhdistää kokemus EU:n nuoriso-ohjelmiin osallistumisesta – oli kyse sitten nuorisovaihdosta, solidaarisuusprojektista, vapaaehtoispalvelusta tai nuorisodialogista – sekä halu jakaa tuo kokemus sekä ajatuksensa eurooppalaisten nuorisotavoitteiden teemoista. Valolla, Inêksellä, Bettyllä, Eveliinalla, Aimalilla, Armanilla, Tanelilla, Inkerillä ja Teemulla on sanottavaa – ja me olemme pelkkänä korvana! 

Osana nuorisoviikkoa järjestämme myös erityisesti nuorisotyöntekijöille suunnatun nuorisostrategian ja -tavoitteiden käsittelyyn liittyvän menetelmäkoulutuksen ”Nuoret, arvot ja EU” verkossa tiistaina 25.5. kello 14–16. Ilmoittautuminen on mahdollista vielä tänään 21.5.2021. Kutsumme Euroopan nuorisoviikolle mukaan myös muut nuoret, nuorisotyöntekijät, vanhemmat, opettajat, nuorisoalan organisaatiot, järjestöt, kunnat, päättäjät, tutkijat ja muut sidosryhmät!

Tänä vuonna koronapandemia vie nuorisoviikon tapahtumat ympäri Eurooppaa pitkälti verkkoon. Ota siis haltuun Euroopan nuorisoviikon virallinen tunnus #EUYouthWeek.