Nyheter

Under Europeiska ungdomsveckan tar ungdomarna framtiden i egna händer

Program Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Erasmus+ Ungdomssektorn EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren
Den traditionella Europeiska ungdomsveckan som ordnas 24─30.5.2021 lyfter igen fram ungdomarna, värderingar och samhällsfrågor som är viktiga för ungdomarna, samt ungdomarnas möjlighet att påverka runtom i Europa. Årets tema är "Vår framtid i våra händer" – därför riktar vi under ledning av ungdomar som har deltagit i EU:s ungdomsprogram blicken mot de 11 europeiska ungdomsmålen och deras förverkligande här och nu, samt i framtidens Europa.
Mielenosoituskyltit ja teksti "Euroopan nuorisoviikko. Tulevaisuus omissa käsissämme".

Hur kan ungdomar påverka och aktivt delta när det gäller att forma de europeiska samhällena på lokal, regional, nationell, överstatlig eller europeisk nivå? Hur kan digitala färdigheter och verktyg möjliggöra deltagande? Vilken roll spelar EU:s ungdomsstrategi, ungdomsprogram och ungdomsarbete när det gäller att säkerställa ungdomarnas – särskilt de med mer utmanande utgångspunkter – möjligheter att delta? Hur kan vi påverka förverkligandet av inkluderande samhällen, lösa klimatkrisen eller hantera coronapandemins hälsoeffekter och psykiska ohälsa?

Europeiska ungdomsveckan som ordnats sedan 2003 diskuterar än en gång allt detta och talar med ungdomarnas röst. Ungdomsveckans tema "Vår framtid i våra händer" styr våra blickar inte bara mot framtiden, utan också mot skillnaderna mellan nutid och den framtid som unga människor vill ha. 

Europeiska ungdomsmål visar vägen

EU:s ungdomsprogram, alltså Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskårens nya programperiod, är en kanal för unga européer att delta och påverka. Den utvecklingsriktning som i sin tur ska följas fastställs i EU:s ungdomsstrategi, som bygger på de 11 ungdomsmål som samlats in från unga européer i samband med ungdomsdialogprocessen 2017–2019. Ungdomsmålen sammanfattar temana som påverkar ungdomar i hela Europa och som är ytterst viktiga utvecklingsmål för dem.

Det första ungdomsmålet är att "Föra EU närmare ungdomarna". Även om dagens ungdomar har växt upp i en globaliserad värld och många också är EU-vänliga, litar en del av dem inte på EU, de erkänner de demokratiska bristerna i EU:s processer eller har svårt att förstå dess principer, värderingar och funktion.

Det första ungdomsmålet kräver alltså att ungdomars känsla av att tillhöra det europeiska projektet stärks och att en bro byggs mellan EU och ungdomarna för att återupprätta förtroendet och öka deltagandet. Detta skapar också en grund för genomförandet av de andra ungdomsmålen.

Ungdomarna som deltagit i programmen tar ställning till ungdomsmålen

Under ungdomsveckan träffar vi varje dag i vår artikelserie på webbplatsen och i våra kanaler på sociala medier en eller två ungdomar som har deltagit i EU:s ungdomsprogram. De granskar turvis varje europeiskt ungdomsmål. 

Ungdomarna är i åldern 15–31 år och kommer från olika platser: Från Kontiolahti till Ruokolahti, från Loimaa till Urais, från Helsingfors till Sydeuropa och Mellanöstern. Deras bakgrund är olika, men de förenas alla av erfarenheterna av att delta i EU:s ungdomsprogram – vare sig det gäller ungdomsutbyten, solidaritetsprojekt, volontärtjänst eller ungdomsdialog – samt viljan att dela med sig av denna erfarenhet och sina tankar om temana för de europeiska ungdomsmålen. Valo, Inês, Betty, Eveliina, Aimal, Arman, Taneli, Inkeri och Teemu har något att säga - och vi lyssnar! 

Som en del av ungdomsveckan ordnar vi också en metodutbildning särskilt riktad till ungdomsarbetare om hanteringen av ungdomsstrategi och ungdomsmål "Ungdomar, värderingar och EU" online tisdagen 25.5 kl. 14–16. Det är möjligt att anmäla sig ännu i dag 21.5.2021. Vi bjuder också in andra ungdomar, ungdomsarbetare, föräldrar, lärare, ungdomsorganisationer, föreningar, kommuner, beslutsfattare, forskare och andra intressenter att delta i Europeiska ungdomsveckan! 

På grund av coronapandemin ordnas största delen av ungdomsveckans evenemang runt om i Europa i år online. Så ta till vara Europeiska ungdomsveckans ID #EUYouthWeek.