Uutinen

Kevätlukukausi alkaa perusopetuksessa ja toisella asteella lähtökohtaisesti lähiopetuksena

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Koronavirus
Hallitus linjasi 21.12.2021, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen, vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja aikuisten taiteen perusopetuksen järjestämisessä paikallisesti siirryttäisiin etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Suositus ei kuitenkaan koske välttämätöntä lähiopetusta. Kansallinen etäopetussuositus ei koske perusopetusta, ammatillista koulutusta eikä lukiokoulutusta.
Nainen, jonka kasvoilla on maski.

Paikallista varautumista on jatkettava

Työteliään syyslukukauden jälkeen jokainen kasvatuksen ja koulutuksen saralla työskentelevä on ansainnut lomansa. Kun aletaan orientoitua uuteen lukukauteen, kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on tärkeää tarkistaa paikallinen epidemiatilanne ja toimia paikallisten ja alueellisten viranomaisten päätösten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Perusopetuksessa etäopetukseen voidaan välttämättömissä tilanteissa siirtyä tartuntatautiviranomaisen ja opetuksen järjestäjän päätöksellä perusopetuslain 20 a §:n mukaisesti. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset voivat tarvittaessa siirtyä etäopetukseen omalla päätöksellään. 

Tukimateriaalimme perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön etäopetukseen siirtymisen ja järjestämisen osalta ovat näiltä osin ajan tasalla.

Päivitetyt suositukset varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen koronaepidemian ehkäisemiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet kahta koronaepidemian ehkäisyä koskevaa suositusta. Toinen suositus koskee varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjiä ja toinen lukio- ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön sekä aikuisten perusopetuksen järjestäjiä ja ammattikorkeakouluja sekä yliopistoja.

Suositukset on uusittu heikentyneen epidemiatilanteen ja tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisen vuoksi. Tartuntatautilain väliaikaisten säännösten jatkaminen 30.6.2022 saakka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Uudet suositukset korvaavat lokakuussa annetut vastaavat suositukset.

Tiukentuvat suositukset ovat olleet käytössä varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa jo aiemmin koronaepidemian aikana. 

Päivitämme omat tukimateriaalimme vastaamaan uusia suosituksia mahdollisimman pian.