Tiedote

Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa opiskelupaikka 52 450 opiskelijalle

Ajankohtaista Korkeakoulutus Opiskelijavalinnat
Korkeakoulujen kevään toiseen yhteishakuun osallistui 157 900 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 52 450 eli 33 %. Ammattikorkeakouluun pääsi 29 150 ja yliopistoon 23 300 hakijaa.
Kuvituskuva opiskelijakirjastosta

Korkeakoulupaikkaa voi keväisin hakea kahdessa erillisessä yhteishaussa. Ensimmäisessä yhteishaussa haettavina olivat vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset sekä Tampereen yliopiston teatterityön koulutus. Ensimmäisen yhteishaun tulokset julkaistiin kesäkuun alussa.

Kevään toisessa yhteishaussa haettiin korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Yhteishakujen kautta korkeakouluihin pyrki keväällä yhteensä 175 400 hakijaa, joista hyväksyttiin 58 200.

Kevään toisessa yhteishaussa hyväksytyistä puolet valittiin todistuksen perusteella

Viime keväänä tuli voimaan uudistus, jossa todistusvalinnasta tuli pääväylä korkeakouluun. Uudistus koskee toisen asteen tutkinnon suorittaneille tarjolla olevia koulutuksia, joihin kevään toisessa yhteishaussa haki 140 100 hakijaa. Heistä opiskelijaksi hyväksyttiin 44 550. Heistä 50 % sai opiskelupaikan todistuksen ja 46 % valintakokeen perusteella. Loput paikat täytettiin muilla valintatavoilla, esimerkiksi avoimen korkeakoulun opintojen perusteella.

Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä todistuksella valittiin 51 % ja valintakokeella 47 %. Yliopistoihin päässeistä valittiin todistuksella 49 % ja valintakokeella 44 %.

Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikan saaneista 15 % eli 7 800 hakijaa hyväksyttiin yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Hakijoita näihin koulutuksiin oli 17 800.

Yli puolet pääsee ensimmäiselle hakutoiveelleen

Nyt opiskelupaikan saaneista 55 % pääsi ensimmäisenä hakutoiveenaan olevaan koulutukseen. Ammattikorkeakouluihin hakeneista hyväksyttiin 30 % ja yliopistoihin hakeneista 28 %.

Vaikeinta oli päästä opiskelemaan lääketieteiden alalle, jolle hyväksyttiin 10 % hakeneista, sekä yhteiskunnallisille aloille, joille hyväksyttiin 13 % hakeneista. Tekniikan aloille oli eniten hyväksyttyjä hakijamäärään nähden: alalle hyväksyttiin 38 % hakijoista.

Tänä keväänä valmistuneista 10 400 sai opiskelupaikan

Noin 64% korkeakoulujen aloituspaikoista oli tämän kevään toisessa yhteishaussa varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaisten osuus hakijoista oli nyt 74 % ja hyväksytyistä 79 %, kun heitä viime vuonna oli 79 % hakijoista ja 82 % hyväksytyistä.

Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä 81 % oli ensikertalaisia ja yliopistoon hyväksytyistä 77 %. Suurimmat ensikertalaisten osuudet olivat ammattikorkeakouluissa palvelualoilla (85 % hyväksytyistä) ja yliopistoissa kauppa-, hallinto- ja oikeustieteissä (88 % hyväksytyistä).

Tämän kevään ylioppilaista 82 % haki kevään toisessa yhteishaussa ja 45 % hakeneista hyväksyttiin. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 85 % ja 44 %. Uusia ylioppilaita oli noin 25 400. Keväällä ammatillisen perustutkinnon suorittaneista 3 200 hakijasta 35 % hyväksyttiin.

Varasijapaikan voi saada vielä elokuun alkuun asti

Hakijat saavat tällä viikolla tiedon kevään toisen yhteishaun tuloksista. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään perjantaina 16.7. klo 15. Varasijalta voi vielä tulla hyväksytyksi 2.8. saakka.

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille heinä-elokuussa. Tarjolla olevat koulutukset ovat nähtävissä Opintopolussa ja korkeakoulujen omilla nettisivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä. Lisäksi syksyn yhteishaku järjestetään 1.15.9.2021. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Merja Väistö, puh. 029 533 1386, merja.vaisto [at] oph.fi 

Erityisasiantuntija Mikko Eronen, p.029 533 1485 mikko.eronen [at] oph.fi,
Suunnittelija Topias Kähärä, puh. 029 533 1758, topias.kahara [at] oph.fi