Meddelanden

Studieplats för 52 450 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 157 900 sökande varav 52 450 fick studieplats, dvs. 33 %. 29 150 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 23 300 vid universiteten.
Kuvituskuva opiskelijakirjastosta

Det finns två separata gemensamma ansökningar till högskolorna på våren. I den första gemensamma ansökan ingick utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet. Antagningsresultaten i den första gemensamma ansökan publicerades i början av juni.

I den andra gemensamma ansökan kunde man söka till finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som börjar på hösten.

I de gemensamma ansökningarna på våren fanns sammanlagt 175 400 sökande varav 58 200 godkändes som studerande.

I den andra gemensamma ansökan på våren antogs hälften av de godkända på basis av betyg

Förra våren infördes en reform som gjorde antagning på basis av betyg till den huvudsakliga leden till högskolor. Reformen gäller utbildningar som erbjuds dem som avlagt examen på andra stadiet. I den andra gemensamma ansökan på våren sökte 140 100 till sådana utbildningar och av dem godkändes 44 550 som studerande. Av de godkända fick 50 % en studieplats på basis av betyg och 46 % på basis av urvalsprov. Resten av platserna fylldes genom andra antagningssätt, till exempel på basis av öppna högskolestudier.

Av dem som godkändes till yrkeshögskolor antogs 51 % på basis av betyg och 47 % på basis av urvalsprov. Av dem som godkändes till universitetsstudier antogs 49 % på basis av betyg och 44 % på basis av urvalsprov.

15 % (7 800) av dem som fick studieplats i vårens andra gemensamma ansökan godkändes till universitetens magisterutbildningar eller till yrkeshögskolornas högre yrkeshögskoleexamina. Antalet sökande till dessa utbildningar var 17 800.

Över hälften kommer in till sitt första ansökningsönskemål

Av de godkända kom 55 % in till sitt första ansökningsönskemål. Andelen sökande som godkändes till yrkeshögskolor var 30 % och till universiteten 28 %.

Det var svårast att antas till det medicinska området, till vilket godkändes 10 % av de sökande, och till det samhällsvetenskapliga området där 13 % av de sökande godkändes. Till de tekniska branscherna antogs flest i förhållande till antalet sökande: 38 % av de sökande godkändes.

Av vårens examinander fick 10 400 en studieplats

Av högskolornas nybörjarplatser reserverades i vårens andra gemensamma ansökan omkring 64 % för förstagångssökande. Av det totala antalet sökande var andelen förstagångssökande nu 74 % och av de godkända 79 %. Ifjol var motsvarande andel 79 % av de sökande och 82 % av de godkända.

Vid yrkeshögskolorna var andelen förstagångssökande 81 % av de godkända och vid universiteten 77 %. Vid yrkeshögskolorna hade tjänstebranscherna den största andelen förstagångssökande (85 % av de godkända) och vid universiteten området för handel, administration och juridik (88 % av de godkända).

Av vårens studenter sökte 82 % i vårens andra gemensamma ansökan och 45 % av dem godkändes som studerande. Motsvarande andelar ifjol var 85 % och 44 %. Antalet nya studenter denna vår var omkring 25 400. Av de 3 200 sökande som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen denna vår godkändes 35 %.

Antagning från reservplats möjlig fram till början av augusti

Sökande får denna vecka sina antagningsresultat. Studieplatsen bör tas emot senast på fredagen den 16 juli klockan 15. Det är möjligt att antas från reservplats fram till den 2 augusti.

Högskolorna kan i juli-augusti ordna tilläggsansökningar till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Utbildningarna finns i Studieinfo och på högskolornas webbplatser efter att högskolorna fattat beslut om att ordna tilläggsansökan. Höstens gemensamma ansökan ordnas 1–15.9.2021. Ansökan till utbildningarna görs via Studieinfo.

Mer information:
Specialsakkunnig Merja Väistö, tfn 029 533 1386, merja.vaisto [at] oph.fi 

Specialsakkunnig Mikko Eronen, tfn 029 533 1485, mikko.eronen [at] oph.fi
Planerare Topias Kähärä, tfn 029 533 1758, topias.kahara [at] oph.fi