Uutinen

Koronaepidemiaan liittyvät poikkeussäännökset jatkuvat perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Ajankohtaista Perusopetus Ammatillinen koulutus Koronavirus
Perusopetuslakia koskeva muutos mahdollistaa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen, jos koronaepidemiatilanne sitä edellyttää. Esityksellä turvataan opetuksen turvallinen järjestäminen lukuvuonna 2021–2022.
Oppilas viittaa.

Lukuvuonna 2021–2022 perusopetusta järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Jos opetusta ei tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tulee tehdä yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.   

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain väliaikaista muutosta näyttöjen joustavoittamisesta jatketaan. Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja. Lisäksi näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla nykyistä joustavammin.