Uutinen

Koronaviruksen ennaltaehkäisy edelleen tärkeää

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Aikuiskoulutus Koronavirus
Koronaviruksen leviämistä on syytä edelleen ehkäistä kaikin mahdollisin tavoin ja ennaltaehkäisyn tärkeyttä on hyvä kerrata säännöllisesti lapsen, nuoren ja aikuisopiskelijan ikätasolle sopivasti.
Nainen, jonka kasvoilla on maski.

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on tehty hartiavoimin töitä koronaviruksen ennalta ehkäisemiseksi varhaiskasvatus- ja koulupäivän aikana niin arjen järjestelyissä kuin lapsille, nuorille ja aikuisopiskelijoille sekä heidän huoltajilleen tietoa jakaen. Osana kasvatusta ja opetusta voidaan käydä myös läpi sitä, miten vapaa-ajan tilanteissa voidaan ennaltaehkäistä koronavirusta ja samalla ylläpitää tärkeitä sosiaalisia kontakteja esimerkiksi etäyhteyksien välityksellä tai ulkona tavaten.

Erityisesti niissä tilanteissa, joissa lapsella, nuorella ja aikuisopiskelijalla on useita opettajia, on tärkeää rehtorin ja johdon varmistaa, että kaikkien lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden kanssa on käyty läpi ohjeet koronaviruksen ennaltaehkäisemiseksi.

Apuna keskusteluissa lasten ja nuorten kanssa voi käyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erilaisia materiaaleja.

On tärkeää tavoittaa maahanmuuttotaustaiset vieraskielisellä viestinnällä

Monikielistä viestintää tarvitaan koronavirustilanteessa tavallista enemmän. On tärkeää, että myös lapset, nuoret, aikuisopiskelijat ja huoltajat saavat tietoa omalla äidinkielellään aina mahdollisuuksien mukaan.

THL:n materiaaleja on saatavilla useilla kielillä ja materiaalipankkia täydennetään jatkuvasti. Materiaalipankki sisältää infograafeja koronaviruksen ehkäisystä ja oireista sekä ohjeistuksia karanteeniin ja eristykseen. Materiaaleja voi ladata vapaasti THL:n materiaalipankista tai käyttää niitä omien materiaalien inspiraationa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus rohkaisevat kaikkia kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen ammattilaisia aktiiviseen ja monipuoliseen viestintään koronavirukseen liittyen. Jaa siis mahdollisuuksien mukaan viestiä eteenpäin lapsille, nuorille ja aikuisopiskelijoille sekä heidän huoltajilleen, jotta kaikki tavoitetaan.

Opetushallituksen tukimateriaalit on päivitetty verkkosivuillamme

Opetushallituksen koulutusalakohtaiset tukimateriaalit koronavirustilanteen hoitamiseen liittyen on päivitetty. 

Toivotamme Opetushallituksen ja THL:n puolesta voimia edelleen jatkuvan poikkeuksellisen tilanteen hoitamiseen ja kiitämme jo nyt tehdystä todella arvokkaasta työstä.