Uutinen

Korona-tukimateriaalimme päivitetty: kaikilla kasvatus- ja koulutusasteilla tietoa poissaoloista ja opetuksen järjestämisestä sekä varautumisesta vakavampaan tilanteeseen

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koronavirus
Koronatilanne Suomessa vaatii edelleen sitä, että pyrimme kaikin tavoin ehkäisemään viruksen leviämistä. Kaikilla kasvatus- ja koulutusasteilla korona on läsnä kaikessa arjessa ja tilanteet voivat muuttua nopeasti. Olemme päivittäneet tukimateriaalejamme tukemaan entistä paremmin erilaisissa tilanteissa.
Nainen, jonka kasvoilla on maski.

Tukimateriaaleihimme on lisätty mm. tietoa karanteenissa tai eristyksessä olevan sekä riskiryhmään kuuluvan oppilaan tai opiskelijan opetuksesta sekä poissaoloista, jos tietoa ei ollut mukana aikaisemmin. Mukana on myös tietoa opetuksen järjestämiseen tilanteessa, jossa lapsi, nuori tai aikuinen opiskelee kotona sen vuoksi, että hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään.

Kaikissa tukimateriaaleissamme on nostettu esiin myös se, että niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa perusopetuksessa kuin toisen asteen koulutuksessa tulee varautua mahdollisiin vakavampiin tilanteisiin, jossa esimerkiksi paljon henkilöstöä on poissa työstä. 

Myös esiopetuksessa tärkeä suunnitella poissaolijoiden tukeminen

Esiopetusta toteutetaan perusopetuslain mukaisesti. Lapsen oman riskiryhmään kuulumisen tai hänen riskiryhmään kuuluvan perheenjäsenensä vuoksi kaikki lapset eivät voi osallistua esiopetukseen. Esiopetusta ei ole velvollisuus järjestää etäopetuksena, mutta on syytä huomioida, että osa lapsista on joutunut olemaan koronavirustilanteen pitkityttyä pitkään pois esiopetuksesta. Siksi esiopetusta koskevaan tukimateriaaliin on lisätty tietoa siitä, että esiopetuksen järjestäjän olisi tärkeä suunnitella, millä tavalla tällaisten lapsen oppimista ja kouluvalmiutta voitaisiin tukea.

Esiopetuksen oppilaitakin voidaan tukea poissaolon aikana etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella paikallisesti päätettävällä tavalla. Saatujen kokemusten pohjalta myös etäyhteyksiä hyödyntävästä opetuksesta löytyy esiopetukseen sopivia toimintatapoja. Tutun opettajan, kavereiden ja päiväkodin näkeminen esimerkiksi videoyhteydellä voi olla pienellekin lapselle tärkeää osallisuuden ja poikkeavan tilanteen hahmottamisen näkökulmasta. Oman ja tutun lapsiryhmän tapahtumissa ja rytmissä mukana pysyminen helpottavat paluuta arkeen.

Viestit varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmästä lapselle ylläpitävät tunnetta kuulumisesta ryhmään ja voivat helpottaa lapsen ikävää kavereita, päiväkodin henkilöstöä ja toimintaa kohtaan. Viestittävät asiat voivat olla hyvin pieniä ja arkisiakin.

 

Hallitus linjasi hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä

Hallitus linjasi neuvottelussaan 25. tammikuuta hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä. Täydennyksen myötä toimenpidesuunnitelmassa on kolme kansallista päätöksenteon tasoa, joista nyt ollaan tasolla 1., eikä se tuo muutoksia kasvatus- ja opetussektorille. Tasolla 2 otettaisiin käyttöön vahvemmat kansalliset suositukset, ja perusopetuksen yläluokat voisivat siirtyä etäopetukseen. Tämä on kuitenkin viimesijainen toimenpide. Taso 3 tarkoittaisi valmiuslain käyttöönottoa.