Uutinen

Opetushallituksen jättävä pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen: Suomalaisen koulutuksen tulevaisuus on kyvyssämme saada toinen toisemme kukoistamaan

Ajankohtaista
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen katsoo lähes viiden vuoden pääjohtajapestin päättyessä sekä menneeseen että tulevaan. Minkälainen Opetushallituksen rooli on asiakasorganisaationa, tehtäväkentältään edelleen laajentuvana toimijana ja tulevaisuuden tekijänä? Entä miten luottamus on rakentanut Opetushallituksesta toimivan työkalun ja kuinka koulutuksen tulevaisuutta leimaa ennen kaikkea ennakoimattomuus?
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen

Kermakakusta ja kuuraketista

Olli-Pekka Heinonen siirtyy pääjohtajan tehtävästä hieman ennen 5-vuotisen kautensa päättymistä kansainvälisen IB-organisaation johtoon 1.5.2021. Hänen aikanaan Opetushallituksesta on kasvanut asiakaslähtöinen kehittämisorganisaatio. Heinosen mukaan asiakaslähtöisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että virastosta voisi ostaa valmiita tuotteita kuin kakkua tiskiltä.

– Olemme asiakaslähtöinen organisaatio siinä mielessä, että olemme oppijoita ja opetuksen, kasvatuksen ja kansainvälistymisen ammattilaisia varten. Mutta emme siinä mielessä, että istuisimme toisella puolella tiskiä ja meiltä saisi ostettua jotain valmista, loppuun vietyä. Olemme yhdessä kehittämässä laadukasta koulutusta ja kansainvälistymistä, hengitämme samaa todellisuutta. Kermakakun voi tehdä reseptin mukaan ja kuuraketin voi lennättää tekniikkansa avulla korkeuksiin, mutta koulutusta ja kansainvälistymistä ei voi rakentaa kerralla valmiiksi. Olemme samalla puolella tiskiä asiakkaidemme kanssa: molemmat valmiina joustavasti kytkeytymään muutokseen.

Luottamuksella toimivasta työkalusta

Opetushallituksen tehtäväkenttä on laajentumassa elinikäisen oppimisen suuntaan ja kehittymässä edelleen monin tavoin. 

– Näen, että se on suuri luottamuksen osoitus sille, miten Opetushallitus on hoitanut tehtäviään: tämä työkalu toimii ja sille voi antaa uusia ja laajenevia tehtäviä hoidettavaksi. Tästä kuuluu kiitos henkilöstölle, joka on hoitanut asiat laadukkaasti. Olemme saaneet läpi sen viestin, että emme ole ainoastaan hallintoa varten, vaan meille voi luottavaisesti antaa resursseja asioiden hoitamiseen.  Ne tehtävät, joita hoidamme, ovat opetuksen, oppimisen ja kansainvälistymisen ytimessä – eivät hallinnon tukemisessa. Olemme täällä ihmistä varten. 

Tuntemattomasta tulevaisuudesta

Suomalainen koulutus on yksi maailman parhaista. Olemmeko sitä edelleen – kuinka pitkään ja millä edellytyksillä? Heinosen mukaan lääke on kukoistamisessa.

– Meillä on tähän kaikki edellytykset: rauhallinen yhteiskunta, jossa paikalliset yhteisöt tukevat voimakkaasti koulun tehtävää, laadukkaat korkeasti koulutetut opettajat, hyvä yhteistyö kotien ja koulujen välillä, vahva lakiin nojaava perusta. 

Hän kuitenkin muistuttaa, että nykyinen menestyksemme on rakennettu aivan toisenlaiselle pohjalle. 

– Minun sukupolveni on saanut perintönsä sen vuoksi, että tulevaisuus on ollut ennakoitava. Edelliset sukupolvet ovat tienneet, millaisia tietoja ja taitoja me tulemme tarvitsemaan. Muutos tämän päivän lasten ja nuorten kohdalla on se, ettemme kykene ennakoimaan sitä, minkälaisten haasteiden edessä nyt kouluun menevä sukupolvi tulee elämänsä elämään. Peruskysymys on: mitä on olla ihmisenä tässä ajassa ja sen ajan tulevaisuudessa. 

Heinonen nostaa esiin sen, että tietojen ja taitojen lisäksi jatkossa korostuu se, mitä niillä pystyy tekemään. Silloin puhutaan asenteista ja siitä, mitä arvostetaan. 

– Tärkeimmäksi nousee jatkossa kyky tehdä asioita yhdessä muiden kanssa. Kun tekoäly tulee hoitamaan rationaalisen päättelyn tehtäviä ihmisen puolesta, meidän ihmisten työ keskittyy siihen, miten kykenemme auttamaan toinen toisiamme ja saavuttamaan yhteisiä tavoitteita. 

Miten sitten saisimme toinen toisistamme parhaat puolet esille?

– Maailmassa on paljon ilmiöitä ja foorumeita, joissa saamme toisistamme kaikkein huonoimmat puolet esiin. Jos jatkamme näin, emme koskaan kykene palkkaamaan niin paljon asiantuntijoita ja ammattilaisia, että ratkaisimme ne mielenterveyden haasteet, joita toisillemme synnytämme. Ratkaisu syntyy siitä, miten sivistämme ja koulutamme itseämme pyrkimään hyvään ja tukemaan toinen toisiamme. Nämä ovat perustavanlaatuisia kysymyksiä myös koulutuksessa ja siinä kentässä, jolla Opetushallituskin toimii: miten saamme toinen toisemme, luontomme, koko planeettamme kukoistamaan.

Opetushallituksen pääjohtajana toimii 1.5.2021 alkaen Samu Seitsalo 30.6. saakka kuitenkin enintään siihen saakka, kun virka hakumenettelyllä täytetään.