Uutinen

Opetushallitus täsmensi opetussuunnitelman perusteisiin perusopetuksen oppilaanohjausta

Ajankohtaista Perusopetus Oppivelvollisuuden laajentaminen
Opetushallitus on täsmentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä oppilaanohjauksen järjestämiseen liittyen. Jatkossa opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa myös, miten tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus sekä jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin järjestetään oppilaanohjauksessa. Täsmennykset liittyvät oppivelvollisuuden laajentamiseen ja niiden mukaan päivitetyt paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2021 alkaen.
Oppilaita tietokoneen ääressä.

Täsmennykset koskevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kappaletta 15.4.19: Oppilaanohjaus sekä kappaletta 1.4: Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut.

Opetuksen järjestäjän tulee ohjaussuunnitelmassa kuvata oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, työelämäyhteistyö ja työelämään tutustumisen järjestelyt sekä uusina lisäyksinä tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus

Oppivelvollisuuden laajennuksen myötä oppilaan tulee hakea perusopetuksen jälkeen joko toiselle asteelle suorittamaan tutkintoa, toiselle asteelle valmentavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuslaissa määriteltyyn koulutukseen. Jos oppilas tarvitsee tukea hakeutuessaan perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin, hänellä on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8. ja 9. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen painopisteenä on kehittää oppilaan jatko-opintovalmiuksia sekä ohjata oppilas hänelle sopiviin jatko-opintoihin.

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja.

Jatko-opintoihin liittyvä ohjaus on aloitettava riittävän varhain. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, oppimisen ja opiskelun tuen tarve ja minkälaisen työllistymisen koulutus mahdollistaa. Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuksen jälkeen.

Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen aloittaa opintonsa seuraavassa oppilaitoksessa. Tällöin ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy seuraavalle koulutuksen järjestäjälle. Jos oppivelvollinen nuori on vielä kesän jälkeen ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa tästä nuoren asuinkunnalle, ja vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy asuinkunnalle.

Opetushallitus järjestää webinaareja tehostetusta oppilaanohjauksesta kevään aikana

Opetushallitus järjestää kevään aikana viisiosaisen ohjausta ja oppivelvollisuutta –webinaarisarjan. Linkit webinaareihin löytyvät OPH:n tapahtumakalenterissa. Teamsin kautta voi osallistua enimmillään 360 henkilöä. Webinaarit nauhoitetaan.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Riia Palmqvist, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, p. 029 5331668