Uutinen

Oppilaille ja opiskelijoille sekä koulujen henkilökunnalle on annettava työrauha

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koronavirus
Lasten ja nuorten rokotukset ovat herättäneet osin kiivasta keskustelua. Opetushallitus muistuttaa, että jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla sekä koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalla on ehdoton oikeus työrauhaan.
Koululaisia

Vaikutusyritykset alaikäisiin lapsiin ja nuoriin koulujen alueella tai sosiaalisessa mediassa ovat erityisen tuomittavia, samoin koulujen henkilökunnan häirintä tai painostus. Kouluun pitää voida myös kulkea häiriöttömästi ja turvallisesti.

– Jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä, mutta lapsilla ja nuorilla on oikeus käydä koulua rauhassa. Lisäksi muutenkin kovilla oleva henkilökunta tarvitsee työrauhaa. Rokotuksia koskeva päätöksenteko ei kuulu koulujen toimivaltaan eikä koulu ole paikka ulkopuolisten mielenilmauksille, pääjohtaja Minna Kelhä muistuttaa.

Perusopetus, lukio-opetus ja ammatillinen koulutus on lain mukaan julkista, mutta oikeutta opetuksen seuraamiseen voidaan rajoittaa perustellusta syystä. Korona-aikana terveysturvallisuus tuo tähän myös omat rajoitteensa, sillä muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää. Opetuksen seuraaminen ei oikeuta puuttumaan opetukseen tai vaikuttamaan oppilaiden mielipiteisiin. 

Koulussa ja koulun alueella ei saa myöskään ilman koulun lupaa jakaa materiaalia. Jos on ilmeistä, että henkilö pyrkii vaikuttamaan oppilaiden tai opiskelijoiden mielipiteisiin, koulun alueelle pääsy voidaan etukäteen kieltää.

Häiritsevästi ja epäasiallisesti käyttäytyvää henkilöä voidaan pyytää poistumaan koulusta tai koulun pihalta. Jos henkilö ei noudata poistumispyyntöä, koulu voi ottaa yhteyttä poliisiin. Koulun alueella luvatta oleva henkilö voi syyllistyä julkisrauhan rikkomiseen. 

Rokotustiedot ovat salassa pidettäviä myös koulun henkilökunnalta

Rokotusten järjestämisestä ja tiedottamisesta vastaavat kuntien terveysviranomaiset, eivät koulut tai niiden opettajat. Terveydenhuollossa alaikäinen voi päättää hoidostaan, myös rokotusten ottamisesta silloin, kun hän on kehitystasonsa mukaisesti siihen kykenevä (Potilaslaki 7 §).  Jos nuori ei kykene tai halua päättää rokotuksestaan itse, rokottamiseen kysytään suostumusta huoltajilta. Jos nuorella on useampi kuin yksi huoltaja, suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Alaikäisen päätöskyvyn arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö.

Jotta lapsi tai nuori voi antaa pätevän suostumuksen rokottamiseensa, hänen pitää saada riittävästi ja ymmärrettävällä tavalla tietoa mm. koronavirustaudista, koronarokotuksesta ja koronarokotuksen mahdollisista haittavaikutuksista. Rokottaja arvioi tiedon- ja keskustelutarpeen laajuutta ja sisältöä lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Hänen tehtävänään on arvioida, kykeneekö lapsi tai nuori tekemään tässä asiassa itsenäisen päätöksen.

Koronarokotuksia käsitellään opetuksessa kuten muitakin rokotuksia opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden mukaisesti. Olennaista on, että opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon.

Yksittäisen henkilön rokotusta koskeva tieto on salassa pidettävä terveystieto. Opetuksessa ei käsitellä yksittäisen henkilön rokotuksia eikä opetustoimi pidä rekisteriä rokotetuista tai tiedustele sitä, ketkä ovat saaneet rokotuksen. Rokotuksen ottamisen tai ottamatta jättämisen perusteella ei saa asettaa oppilaita ja opiskelijoita eriarvoiseen asemaan eikä rokotuksen ottaminen voi olla edellytys koulun tai oppilaitoksen toimintaan osallistumiselle.

Lue lisää