Uutinen

Pyrimme rauhoittamaan kentän ammattilaisten työtä kaikin keinoin

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koronavirus
Kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset ovat olleet kovilla korona-aikana, ja heistä jokaisen hyvinvointi on meille yhteiskunnassa tärkeää, jotta pystymme tukemaan myös lasten ja nuorten hyvinvointia. Viestit väsymyksestä ovat todella huolestuttavia. Opetushallitus on koko pandemian ajan pyrkinyt rauhoittamaan kentän arkea akuutin tilanteen hoitamiseen.
Opettaja seisoo koulun käytävällä selin kameraan

– Työajan rauhoittaminen on ollut meillä ennakoitua haastavampaa, sillä kasvatuksen ja koulutuksen kenttä on todella moninainen. Korona-ajalle on osunut esimerkiksi useita merkittäviä koulutusuudistuksia, joiden toimeenpanosta arjessa myös meidän on pitänyt huolehtia. Koronaan liittyvien erityisten järjestelyiden lisäksi opettajilla voi olla kasaantunutta työtä vaikkapa omien poissaolojen vuoksi. Lisäksi kouluun ja opettajan työhön kohdistuu myös valtavasti erilaisia toiveita ja paineita yhteiskunnassa, mikä osaltaan lisää kuormittuneisuutta, pääjohtaja Minna Kelhä sanoo.

Ensitoimina olemme siirtäneet erilaisia kehittämiskohteita, kuulemisia ja osallistavaa tekemistä myöhemmäksi. Toteutetut toimenpiteet ovat melko pieniä eivätkä ne ratkaise ongelmaa yksinään, mutta tämä on se, minkä pystymme nopeasti tekemään. Samalla haluamme ehdottomasti edelleen kuulla kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia ja kehittää kasvatusta ja koulutusta Suomessa  yhteistyössä heidän kanssaan, joten kaikkea yhdessä tekemistä emme voi tai halua perua. Pyrimme kuitenkin siihen, että yhteistyö on nyt ja jatkossa tarkoituksenmukaisesti ja kevyesti toteutettu, jotta mahdollisimman moni pystyy halutessaan siihen osallistumaan.

Kentän työn rauhoittaminen ei ole helppoa siksi, että kasvatuksen ja koulutuksen kentällä ammattilaisten arkeen vaikuttaa yhtä aikaa useampi yhteiskunnallinen toimija: Rahoituspäätökset tehdään valtakunnallisella ja paikallisella tasolla poliittisesti, lainsäädäntöön tehtävät muutokset ja niiden aikataulut ovat myös poliittisella tasolla ratkaistavia asioita. Opetushallitus on tässä mukana erityisesti koulutuksenjärjestäjiin päin, sillä me vastaamme useiden lainsäädäntöuudistusten toimeenpanosta varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden sekä tukimateriaalien avulla. Paikallisella tasolla taas päätetään siitä, miten työt organisoidaan sekä resursoidaan käytännössä sekä miten valtakunnallisia linjauksia sovelletaan. 

Hallinnollisesta työstä, kuten kirjaamiskäytännöistä, on määrätty sekä lainsäädännössä, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa että paikallisella tasolla. Näiden lisäksi tiedonkeruita niin ammattilaisia kuin lapsia ja nuoria koskien taas valmistelevat todella monet eri tahot.

– Kokonaisuus on todella laaja, eikä sen rakentaminen ole meidän toimivallassamme, mutta aiomme nyt omalta osaltamme nostaa edelleen esiin työrauhan tarpeen kentän työhön vaikuttavien toimijoiden kanssa ja aloittaa keskustelun siitä, mitä voisimme tehdä yhdessä tilanteen parantamiseksi. Lisäksi on syytä pohtia, voimmeko yhtenäistää tarvittaessa esimerkiksi kirjaamisvelvoitteita valtakunnallisesti. Aloitamme keskustelut mahdollisimman pian, Kelhä sanoo.

Kentän ammattilaisten työ on jatkuvaa vuorovaikutusta ja yhteispeliä lasten ja nuorten kanssa, ja korona-aikana lisääntynyt oppilaiden ja opiskelijoiden väsyminen sekä pahoinvointi kuormittavat varmasti omalta osaltaan kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia. Siksi valmistelemme toimia niin ammattilaisten kuin lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvinvointiin liittyvää tukimateriaalia löytyy jo nyt koronasta palautumiseen tarkoitetuilla sivuillamme. Kerromme muista tukitoimista heti, kun olemme saaneet kokonaisuuden valmiiksi.