Tiedote

Suurimmassa osassa kuntia vain yksittäisiä oppivelvollisia nuoria ilman opiskelupaikkaa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen
Kaikkiaan 793 keväällä perusopetuksen päättänyttä oppivelvollista on tällä hetkellä vailla opiskelupaikkaa.
Näkymä oppilaitoksen kirjastoon ja taustalla opiskelijaryhmä työskentelemässä

Edellisessä Opetushallituksen tarkastelussa 30.8. ilman opiskelupaikkaa oli 1206 oppivelvollista. Noin kahdessa viikossa opiskelupaikka on siis löytynyt noin 400 nuorelle.

Kunnittain tarkasteltuna vailla opiskelupaikkaa olevien oppivelvollisten määrät ovat enimmäkseen hyvin pieniä. Miltei puolessa kunnista (148 kunnassa) kaikilla perusopetuksen keväällä päättäneillä on tällä hetkellä opiskelupaikka. Muista kunnista suurimmassa osassa opiskelupaikka puuttuu alle viideltä nuorelta.

Uuden oppivelvollisuuslain myötä jokaisella perusopetuksen päättävällä nuorella on velvollisuus hakeutua jatko-opintoihin ja perusopetuksen järjestäjien sekä kuntien tulee ohjata ja valvoa oppivelvollisten hakeutumista. Siksi myös Opetushallitus seuraa tänä syksynä tilanteen kehittymistä erityisellä tarkkuudella.

Kunnat tukevat oppivelvollisia

Perusopetuksen järjestäjien vastuu perusopetuksen keväällä päättäneiden nuorten ohjauksesta päättyi 27.8. Tämän jälkeen perusopetuksen järjestäjät ovat ilmoittaneet ilman opiskelupaikkaa olevia oppijoita asuinkunnilleen, joille vastuu nuorten ohjauksesta siirtyy.

Perusopetuksen järjestäjät ovat tehneet asuinkunnalle valvontailmoituksen 341 ilman opiskelupaikkaa olevasta oppivelvollisesta. Loppujen osalta perusopetuksen järjestäjien työ on vielä kesken, eli esimerkiksi opiskelupaikan järjestely meneillään, tai tietoja ei ole muusta syystä vielä viety järjestelmiin. Perusopetuksen järjestäjät voivat tehdä ilmoituksia asuinkunnalle syyskuun loppuun asti.

Kuntien tehtävänä on nyt tukea vailla opiskelupaikkaa olevia sopivan paikan löytämisessä tai muiden palvelujen piiriin. Viimesijaisena keinona kunta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikan tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. 

Opetushallituksen luvut on kerätty opetuksen ja koulutuksen tietovarannosta ja oppivelvollisuusrekisteristä, joihin opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tallentavat itse tietojaan.

Opetushallitus julkaisee syksyn aikana sivuillaan tietoja oppivelvollisten tilanteesta. Tarkat lukumäärät ilman opiskelupaikkaa olevista julkaistaan vain niistä kunnista, joissa näitä henkilöitä on yli 20.

Lisätietoa

Johtaja Kurt Torsell, kurt.torsell [at] oph.fi (kurt[dot]torsell[at]oph[dot]fi), +358 29 5331887