Meddelanden

Majoriteten av kommunerna har endast enstaka läropliktiga unga som saknar studieplats

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Utvidgandet av läroplikten
Sammanlagt 793 läropliktiga som avslutade den grundläggande utbildningen på våren är för närvarande utan studieplats.
Näkymä oppilaitoksen kirjastoon ja taustalla opiskelijaryhmä työskentelemässä

I Utbildningsstyrelsens föregående granskning den 30 augusti saknade 1 206 läropliktiga en plats vid fortsatta studier. Under ungefär två veckor har alltså 400 unga fått en studieplats. 

På kommunnivå är det i huvudsak väldigt få unga per kommun som saknar studieplats. I nästan hälften av kommunerna (148 kommuner) har alla unga som avslutade den grundläggande utbildningen i våras fått en plats vid fortsatta studier. I största delen av de övriga kommunerna är det frågan om färre än fem unga som är utan studieplats.

I och med den nya läropliktslagen har varje ung person som avslutar den grundläggande utbildningen skyldighet att söka till fortsatta studier och anordnarna av grundläggande utbildning samt kommunerna ska handleda och följa med de läropliktigas ansökan till fortsatta studier. Därför följer även Utbildningsstyrelsen extra noggrant med utvecklingen denna höst. 

Kommunerna stöder de läropliktiga

Anordnarna av grundläggande utbildning hade fram till den 27 augusti ansvar för handledningen av de unga som avslutade den grundläggande utbildningen på våren. Efter det har anordnarna av grundläggande utbildning meddelat boendekommunerna om sådana läropliktiga som inte har fått någon studieplats. Ansvaret för handledningen av de unga överförs därmed till boendekommunerna.

Kommunernas uppgift är nu att stödja dem som saknar en studieplats i att hitta en lämplig plats vid fortsatta studier eller hänvisa dem till andra tjänster. I sista hand ska kommunen anvisa den läropliktiga en plats vid utbildning som handleder för examensutbildning eller vid utbildning som handleder för arbete och självständigt liv. 

Utbildningsstyrelsens siffror har hämtats från informationsresursen för undervisning och utbildning samt från Läropliktsregistret, i vilka utbildningsanordnarna själva för in sina uppgifter. 

Utbildningsstyrelsen publicerar under hösten på sin webbplats fler uppgifter om de läropliktigas situation. Utbildningsstyrelsen ger ut exakta uppgifter om kommuner som har läropliktiga utan studieplats endast ifall antalet unga överstiger 20.

Ytterligare information

direktör Kurt Torsell, kurt.torsell [at] oph.fi, +358 29 5331887