Uutinen

Uutista päivitetty 4.5.2021: Uuden Erasmus+ -ohjelmakauden ensimmäiset hakukierrokset on avattu

Ajankohtaista Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on avannut Erasmus+ -ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäiset rahoitushaut 25.3.2021. Oppimiseen liittyvän liikkuvuuden ja kumppanuushankkeiden hakuajat ovat toukokuussa. Tuttujen toimintojen lisäksi rahoitusta on tarjolla myös uusiin eurooppalaista yhteistyötä kehittäviin toimintoihin.
Opiskelija työskentelee kannettavalla tietokoneella

Uutista päivitetty 4.5.2021: Erasmus+ Sport ja Erasmus Mundus -hakemusten hakuaikaa on pidennetty 17.6 asti (Euroopan komission päätös).

Opetushallituksen kautta haetaan rahoitusta oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen (KA1-toiminnot) sekä kumppanuushankkeisiin ja pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin (KA2-toiminnot). KA1-toimintojen rahoitushakemusten määräaika on 11.5.2021 klo 13 Suomen aikaa (klo 12 CET), ja Opetushallituksessa hallinnoitujen KA2-toimintojen 20.5.2021 klo 13 Suomen aikaa (klo 12 CET).

Euroopan komissiosta haettavien toimintojen hakuajat ovat kesä-syyskuussa

Osa Erasmus+ -ohjelman avustuksista haetaan suoraan Euroopan komission koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto EACEA:sta Brysselissä. Näitä toimintoja ovat muun muassa Erasmus+ Sport, Erasmus Mundus -maisteriohjelmat, ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ja Jean Monnet -toiminnot. Uutena suoraan EACEA:sta haettavana toimintona on Erasmus+ Teacher Academies -toiminto, jonka avulla kehitetään opettajankoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä.

EACEA:n haettavien toimintojen hakemusten määräajat ovat kesä-syyskuussa. Ensimmäisenä päättyvät Erasmus+ Sport (17.6.2021) ja Erasmus Mundus -toimintojen (17.6.2021) hakuajat. Tarkat toimintokohtaiset tiedot ja määräajat tulevat löytymään EACEA:n verkkosivuilta, ja tiedotamme niistä myös Opetushallituksen verkkosivuilla.

Kaikkiin EACEA:n hallinnoimiin toimintoihin ei ole hakua vielä vuonna 2021. Tällaisia ovat korkeakoulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet ja Eurooppalaiset yliopistot, joita koskevat haut ovat vasta vuonna 2022. 

Hakuneuvontaa tarjolla huhtikuussa

Tarkemmat hakuohjeet ja ohjelmaopas päivitetään Opetushallituksen verkkosivuille mahdollisimman pian. Lisäksi kehotamme tutustumaan verkkosivuiltamme löytyviin sisältöihin kuten Oletko uusi Erasmus+ -toimija ja Näin suunnittelet Erasmus+ -hankkeen. Ideoita hankkeisiin voi hakea esimerkiksi päättyneitä Erasmus+ -hankkeita esittelevältä sivustolta. Hankkeen vaikuttavuuden varmistamiseen voi käyttää Erasmus+ -vaikuttavuustyökalua. Molemmat löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta. 

Järjestämme huhtikuussa hakuneuvontaa Erasmus+ -ohjelman eri toiminnoista. Tiedotamme hakuneuvontatilaisuuksista sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa (Twitter ja Instagram). Myös EACEA järjestää omia hakuneuvontatilaisuuksia hallinnoimiensa toimintojen osalta. Tilaisuuksien ajankohdat tullaan päivittämään sekä EACEA:n verkkosivuille että Opetushallituksen tapahtumakalenteriin.  

Erasmus+ -ohjelmakausi 2021-2027

Nyt alkaneella ohjelmakaudella Erasmus+ -ohjelman ja sen sisarohjelman (Euroopan solidaarisuusjoukot) painopisteinä ovat osallisuus, digitaalisuus ja ympäristövastuullisuus. Ohjelmiin osallistumista helpotetaan, jotta myös uudet toimijat ja pienet organisaatiot voivat hyötyä ohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista. 

Toinen tärkeä teema on ympäristövastuullisuus. Kansainvälisen yhteistyön ja ulkomaanjaksojen hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään suosimalla mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä matkustusmuotoja. Ohjelmien avulla lisätään osallistujien ja organisaatioiden ympäristötietoutta ja sitoutumista kestävään kehitykseen. Lisäksi ohjelmat pyrkivät entistä vahvemmin hyödyntämään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kansainvälisessä yhteistyössä esimerkiksi tukemalla monimuoto-oppimista sekä verkon välityksellä tapahtuvaa yhteistyötä.

Erasmus+ -ohjelman että Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman tavoitteena on myös vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Ohjelmat pyrkivät lisäämään tietoisuutta ja ymmärrystä Euroopan unionin asioista, EU:n yhteisistä arvoista ja yhteisöllisyyden ja moninaisuuden periaatteista.

Uutista muokattu 30.3.: Lisätty Erasmus+ Sport suoraan EACEA:sta myönnettäviin avustuksiin.