Nyheter

Nyheten uppdaterad 4.5.2021: De första ansökningsomgångarna för den nya programperioden inom Erasmus+ har öppnat

Aktuellt Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Europeiska kommissionen har öppnat de första finansieringsomgångarna för programperioden 2021–2027 inom Erasmus+ den 25 mars 2021. Ansökningstiderna för lärandemobilitet och samarbetspartnerskap är i maj. Utöver de programområden som är bekanta från tidigare kan man också söka finansiering för nya insatser som ska utveckla det europeiska samarbetet.
Opiskelija työskentelee kannettavalla tietokoneella

Nyheten uppdaterad 4.5.2021: Ansökningstiden för Erasmus+ Sport och Erasmus Mundus-ansökningarna har förlängts fram till 17.6 (Europeiska kommissionens beslut).

Via Utbildningsstyrelsen kan man söka finansiering för lärandemobilitet (KA1-insatser) samt för samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap (KA2-insatser). Finansieringsansökningarna för KA1-insatserna ska vara inlämnade senast 11.5.2021 klockan 13 finsk tid (kl. 12 CET). Ansökningstiden för de KA2-insatser som förvaltas vid Utbildningsstyrelsen avslutas 20.5.2021 klockan 13 (kl. 12 CET).

Ansökningstiderna för finansiering som ska sökas via Europeiska kommissionen går av stapeln i juni–september

En del av understöden som beviljas inom ramen för Erasmus+ ska sökas direkt via Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur, EACEA, i Bryssel. Det här berör till exempel finansiering för Erasmus+ Sport, masterprogrammen Erasmus Mundus, yrkesutbildningens spetsenheter och Jean Monnet-insatser. En ny programinsats, vars finansiering ska sökas direkt från EACEA är Erasmus+ Teacher Academies, som har som mål att utveckla det europeiska samarbetet inom lärarutbildningen. 

Ansökningstiderna för EACEA:s insatser avslutas i juni–september. Först avslutas ansökningstiden för projekt inom Erasmus+ Sport (17.6.2021) och Erasmus Mundus-insatser (17.6.2021). Närmare uppgifter och ansökningstider för respektive insats ska finns på EACEA:s webbplats, och vi informerar också om dem på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

Ansökningarna till alla insatser som förvaltas av EACEA öppnas ännu inte år 2021. Ansökningstiderna för Europeiska universitet och kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom högskoleutbildning öppnar först år 2022.

Rådgivning för ansökningsprocessen erbjuds i april

Närmare ansökningsanvisningar och programhandledningen uppdateras på Utbildningsstyrelsens webbplats så fort som möjligt. Vi uppmanar också alla intresserade att bekanta sig med de nya innehållen på vår webbplats, till exempel sidorna Är du en ny Erasmus+-aktör och Så här planerar och genomför du ett Erasmus+-projekt. På Utbildningsstyrelsens sidor över avslutade Erasmus+ -projekt kan man söka idéer för det egna projektet och för att säkerställa effekterna av sitt projekt kan man ta hjälp av Erasmus+ -programmets effektverktyg. 

Vi ger råd och information för uppgörandet av ansökan till de olika programinsatserna under april månad. Vi informerar om tidpunkterna för infotillfällena på våra sändlistor och i sociala medier (Twitter och Instagram).

Även EACEA ordnar egna evenemang där man informerar om ansökningsprocesserna som berör de programområden som EACEA förvaltar. Tidpunkterna för dessa tillfällen ska publiceras både på EACEA:s webbplats och i Utbildningsstyrelsens evenemangskalender.  

Erasmus+ -programperioden 2021–2027

Under programperioden som nu har börjat ligger fokus för Erasmus+ -programmet och dess systerprogram (Europeiska solidaritetskåren) på delaktighet, digitalisering och miljöansvar. Det ska bli lättare att delta i programmen så att också nya aktörer och mindre organisationer kan dra nytta av de möjligheter som programmen erbjuder. 

Under programperioden betonas också ansvaret för miljön. Ett sätt att främja det här temat är till exempel att minska koldioxidavtrycket som utlandsperioder och internationellt samarbete medför genom att i mån av möjlighet resa och färdas på miljövänliga sätt. Programmen har som mål att öka deltagarnas och organisationernas miljömedvetenhet och deras engagemang för hållbar utveckling. Programmen strävar också allt kraftigare än tidigare efter att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder det internationella samarbetet, till exempel genom att stödja flerformsstudier och samarbete via digitala förbindelser.

Programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har också som mål att stärka den europeiska identiteten. Programmen strävar efter att öka medvetenheten om och förståelsen för Europeiska unionens frågor, EU:s gemensamma värderingar och principerna för samhörighet och mångfald.

Nyheten uppdaterad 30.3: Erasmus+ Sport har lagts till i finansiering som beviljas direkt från EACEA.