Nainen pyörän kanssa metroasemalla

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma. Ohjelma kattaa kaikki koulutustasot: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiot, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla kannustetaan urheilu- ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Suomessa Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista vastaa Opetushallitus Suomen kansallisena toimistona.