Uutinen

Yhdessä toimien kohti kestävää tulevaisuutta

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Ilmasto Opettajat ja kasvattajat
Mitä tarkoittaa ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen tai kulttuurinen kestävyys? Kuinka merkittävä edellytys kasvatus ja koulutus on kestävälle kehitykselle? Miten tekomme vaikuttavat ilmastoon ja ihmisoikeuksiin? Miten opettajat ja kasvattajat voivat tavoitella tavallisessa arjen työssään kestävää tulevaisuutta?
Tyttö halaa puuta

Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030:n ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Kasvatus ja koulutus ovat avainasemassa YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa ja kestävän tulevaisuuden mahdollistamisessa. Niiden avulla voidaan vähentää eriarvoisuutta, vahvistaa terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Jatkuvan oppimisen ja vapaan sivistystyön avulla päivitämme myös osaamistamme. Kaikilla tulee olla riittävät tiedot, taidot ja valmiudet tulevaisuuden tarpeisiin. Sivistys, yksi tärkeimmistä arvoistamme kasvatus- ja opetusalalla, on toimijuutta parhaan tiedon varassa.

Kestävä kehitys on erottamaton osa laadukasta koulutusta

Millaista tulevaisuutta lopulta rakennamme? Se riippuu siitä, kuinka käytännön kasvatusta ja opetusta, kasvamista ja oppimista toteutetaan. Jotta kestävyyteen todella sitoudutaan, tarvitaan uudistuvaa oppimista: muutoksia arvoissa, asenteissa, tiedoissa, taidoissa ja tahdossa.

Eri kasvatus- ja koulutusasteiden perusteiden kestävän kehityksen kirjaukset tukevat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Oppimistavoitteiden – tietojen ja taitojen – lisäksi koulutuksella vaikutetaan arvoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Kasvatus- ja oppimisyhteisöjen arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään vastuullista suhtautumista ympäristöön. Ekologisesti kestävät oppimisen tilat ja tilanteet, mukaan lukien työelämässä oppimisen paikat, tukevat kestävän kehityksen valmiuksien saavuttamista, kiinnittävät opitun arki- tai työelämäkäytänteisiin ja mahdollistavat oppijoiden osallisuuden ja toimijuuden. Tähän toimintaan tarvitaan yhteistyötä kuntatoimijoiden, yritysten, järjestöjen ja perheiden kanssa.

Monet kestävän kehityksen haasteista ovat laaja-alaisia, monimutkaisia ja keskinäisriippuvaisia. Haasteiden ratkaisuun ja entistä vaikuttavampaan työhön kasvatuksen ja koulutuksen kentällä tarvitaan monitahoista yhteistyötä. Samoin kuin ekosysteemit osineen, myös me ihmiset olemme keskinäisriippuvaisia toinen toisistamme.

Apua arjen työhön

Opetushallitus osallistuu kestävän kehityksen edistämiseen ja käytännön työn tukemiseen julkaisemallaan kestävän kehityksen oppaalla. Opas on laadittu koulutus- ja kasvatustoimialan asiantuntijoiden käyttöön. Se käsittelee kestävän kehityksen merkitystä ja ajankohtaisuutta, sitoo sitä osaksi koulutus- ja kasvatusalan arkea, avaa normien ja käytäntöjen suhdetta sekä sisältää niin avaavia artikkeleita kuin käytännönläheisiä toimintaehdotuksia.

Opetushallitus edistää Agenda 2030 -toimeenpanoa omalla toimialalla esimerkiksi kokoamalla Kestävä kädenjälki -webinaarisarjaan järjestämiään Agenda 2030 -tavoitteisiin liittyviä tapahtumia. Kutsumme sinut osallistumaan webinaareihin ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta.