Uutinen

Hyvän ohjauksen kriteerejä uudistetaan

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Laatu ja kehittäminen Oppivelvollisuuden laajentaminen
Hyvän ohjauksen kriteerien tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ohjauksen laatua ja tasa-arvoa sekä huomioida ohjauksen kasvava merkitys oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Kriteerit laaditaan arjen työkaluksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaukseen.
Opettaja ohjeistaa opiskelijoita tabletti kädessä.

Hyvän ohjauksen kriteerien tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ohjauksen laatua ja tasa-arvoa sekä huomioida ohjauksen kasvava merkitys oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Kriteerit laaditaan arjen työkaluksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaukseen.

Valtakunnallisten kriteerien tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä varmistaa lasten ja nuorten ohjaus tasapuolisesti ja saavutettavasti asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. 

Hyvän ohjauksen kriteerien päivitystyön kautta rakentuu yhteinen ymmärrys laadukkaasta ohjauksesta perusopetuksessa ja toisella asteella. Samalla mahdollistuvat sujuvammat siirtymät oppijan polun kannalta tärkeissä nivelvaiheissa, sanoo johtaja Kati Lounema

Opinto-ohjauksen merkitys vahvistui entisestään oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Vuonna 2021 voimaan tulleen uudistuksen tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppivelvollisen asuinkunnalle tuli uudistuksen myötä myös uusia oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavastuita. Uudistettavissa kriteereissä huomioidaan lainsäädännölliset muutokset ja pyritään varmistamaan, ettei oppivelvollinen nuori missään vaiheessa putoaisi tukiverkon ulkopuolelle.
Hyvän ohjauksen kriteeriluonnos valmistuu kesäkuussa. Tämän jälkeen alkavat sidosryhmien kuulemiset, joiden perusteella rakennetaan lopullinen kriteerien kokonaisuus. Kriteerien käyttöönoton ajankohta tarkentuu myöhemmässä vaiheessa.

Kriteerit uudistetaan yhteistyössä arjen työkaluksi

Hyvän ohjauksen kriteerejä suunnitellaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjille arjen työkaluksi, jonka avulla voidaan varmistaa laadukas ohjaus jokaisella kouluasteella sekä yksilöllisillä opintopoluilla. Edelliset hyvän ohjauksen kriteerit ovat vuodelta 2014, joten kriteerien päivittäminen on ajankohtaista.

Uudistaminen tapahtuu osana vuonna 2020 lanseerattua Opinto-ohjauksen kehittämisohjelmaa, joka on ollut mukana tukemassa ja vahvistamassa opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, systemaattisuutta sekä jatkumoa peruskoulusta toiselle asteelle. Opinto-ohjauksen laadun kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä.

VALO – valtakunnallista laatua ohjaukseen –hanke koordinoi kriteerien päivittämistä ja uudistamista. Opetushallitus on perustanut työryhmän tukemaan hyvän ohjauksen kriteerien muutostyötä. Elinikäisen ohjauksen strategian mukaisesti työryhmä pyrkii kiinnittämään huomiota moniammatilliseen pedagogiseen yhteistyöhön eri kouluasteiden välillä sekä nuorten siirtymiin nivelvaiheissa. Työryhmän jäsenet edustavat perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta, Ohjaamoita, opettajakorkeakouluja ja yliopistoja. VALO-verkoston toimijat koordinoivat kirjoitustyötä ja kriteerejä tarkastellaan, täydennetään sekä kommentoidaan työryhmän asiantuntijoiden osalta.

Tavoitteena on saada kriteeriluonnos valmiiksi kesäkuussa 7.6.2022 järjestettävään VALO-hankkeen päätösseminaariin.

Lisätietoja

  • erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen (ammatillinen koulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)
  • opetusneuvos Kati Taipale (lukiokoulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)
  • opetusneuvos Mia Vartiainen (ammatillinen koulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)