Nyheter

Kriterierna för god handledning förnyas

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Kvalitet och utveckling Utvidgandet av läroplikten
Syftet med kriterierna för god handledning är att stödja kvaliteten på och jämlikheten inom handledningen för barn och unga samt att beakta att handledningen får en allt större betydelse till följd av den utvidgade läroplikten. Kriterierna utarbetas som ett verktyg i vardagen för handledningen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.
Läraren instruerar eleverna.

Målet för de nationella kriterierna är att stödja en högklassig handledning och ett mångsidigt utbud inom handledningen samt att säkerställa att barnen och de unga har tillgång till handledning på jämlika grunder oberoende av boningsort eller andra omständigheter. 

− I och med att kriterierna för god handledning revideras skapar vi också en gemensam förståelse för vad en högklassig handledning innebär i den grundläggande utbildningen och i utbildningen på andra stadiet. Samtidigt möjliggörs smidigare övergångar i övergångsskeden som är viktiga på elevernas och de studerandes studieväg, säger direktör Kati Lounema

Betydelsen av studiehandledningen förstärks ytterligare i och med den utvidgade läroplikten. Målet för reformen som trädde i kraft år 2021 är att alla avlägger en examen på andra stadiet. Till följd av reformen fick också utbildningsanordnarna och boendekommunerna nytt ansvar för handledningen och tillsynen av de läropliktiga. I samband med att kriterierna revideras beaktas ändringarna i lagstiftningen och man strävar efter att säkerställa att ingen läropliktig i något skede hamnar utanför stödnätverket. 

Utkastet till kriterierna för god handledning blir klart i juni. Därefter hörs intressegrupperna och utifrån deras respons sammanställs de slutliga kriterierna. Tidpunkten för ibruktagandet av kriterierna preciseras i ett senare skede.

Kriterierna förnyas i samarbete som ett verktyg i vardagen

Kriterierna för god handledning planeras som ett verktyg i vardagen för utbildningsanordnarna, med hjälp av vilket man ska kunna säkerställa en högklassig handledning inom varje utbildningsform och på varje individuell studieväg. De tidigare kriterierna för god handledning publicerades år 2014 och därmed är det aktuellt att kriterierna revideras.

Arbetet med att revidera kriterierna genomförs som en del av Programmet för utveckling av studiehandledningen, som lanserades år 2020 och som ska stödja och stärka genomförandet av studiehandledningen, verksamhetssätten och samarbetet inom studiehandledningen samt handledningens kontinuitet från den grundläggande utbildningen till andra stadiet. Arbetet för att utveckla studiehandledningen genomförs i nära samarbete mellan den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

Projektet VALO, som strävar efter att främja den nationella kvaliteten på handledningen, har i uppdrag att koordinera arbetet med revideringen av kriterierna för god handledning. Utbildningsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska stödja revideringen av kriterierna. I enlighet med strategin för livslång handledning strävar arbetsgruppen efter att fästa uppmärksamhet vid mångprofessionellt pedagogiskt samarbete mellan olika utbildningsstadier samt i övergångsskedena för unga. Arbetsgruppens medlemmar representerar grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, Navigatorer, lärarutbildning och universitet. Aktörerna i VALO-nätverket koordinerar utarbetandet av kriterierna och kriterierna granskas, kompletteras och kommenteras av de sakkunniga i arbetsgruppen.

Målet är att utkastet till kriterierna är klara i juni inför VALO-projektets avslutande seminarium 7.6.2022

Ytterligare information

 

  • specialsakkunnig Tiina Kärkkäinen (yrkesutbildning), fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)
  • specialsakkunnig Petri Niemi (grundläggande utbildning),fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)
  • undervisningsråd Kati Taipale (gymnasieutbildning), fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)
  • undervisningsråd Mia Vartiainen (yrkesutbildning), fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)