Uutinen

Keskitettyä tietoa opintomahdollisuuksista Ukrainasta paenneille

Ajankohtaista Ukraina
Opetushallitus on avannut verkkosivuston, joka kokoaa yhteen tietoa korkeakoulujen avaamista opiskelu- ja tutkimusmahdollisuuksista henkilöille, joiden opinnot tai akateeminen työ Ukrainassa on keskeytynyt sodan takia. Sivusto löytyy osoitteesta www.studyinfinland.fi/ukraine.
Kuvituskuva, nainen työskentelee tietokoneella

Sivun sisällöt on tuotettu yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen rehtorineuvostojen Unifin ja Arenen sekä korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on, että korvaavia opinto- ja tutkimusmahdollisuuksia hakevat henkilöt löytävät kootusti tiedon siitä, mitä mahdollisuuksia suomalaisissa korkeakouluissa on tarjolla.

Korkeakoulut ovat halunneet tukea sodasta kärsineitä opiskelijoita myöntämällä erillisten opintojen suoritusoikeuksia henkilöille, joiden tutkinto-opintojen suorittaminen on keskeytynyt ukrainalaisessa korkeakoulussa sodan takia. Myös avoimien korkeakoulujen tarjontaa on avattu maksutta Ukrainasta paenneiden haettavaksi.

Nyt avatulta sivustolta löytyvät alkuvaiheessa kootusti linkit korkeakoulujen erillisopintojen ja avoimien korkeakoulujen tarjontaan sekä niiden Ukraina-sivustoille. Sivustolla kerrotaan myös tutkijoille suunnatuista tukitoimista. Sivustoa on tarkoitus täydentää sitä mukaa, kun tietoa uusista mahdollisuuksista ja tukitoimista saadaan.

Sivustolle kerätään myös UKK-tyyppinen kysy ja vastaa-osio, jossa pyritään vastaamaan opiskeluun liittyviin yleisiin kysymyksiin. Maahanmuuton vastuukorkeakoulujen SIMHE-verkosto (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) osallistuu UKK-osion tuottamiseen ja opiskelijoiden neuvontaan.